Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Miljonregn över landsting som klarade läkemedelsmål

Alla landsting har klarat regeringens krav på förbättringar av patientsäkerheten på läkemedelsområdet fram till september i år, och får del av stimulansmedel. Över 75 procent av slutenvårdavdelningarna i landet har nu utskrivningsrutiner där en läkemedelsberättelse används.

Som belöning får landstingen, i proportion till sin folkmängd, dela på regeringens öronmärkta ”patientsäkerhetsmiljoner”.

Förutom två läkemedelsindikatorer har ytterligare fyra viktade kriterier utvärderats, bland annat basala hygienrutiner och överbeläggningar.

De flesta landsting har klarat även dessa krav.

För att klara det ena kravet på läkemedelsanvändningen, och få del av 100 miljoner kronor av stimulansmedlen, behövde landstingen i år se till att ”75 procent av alla avdelningar inom slutenvård har dokumenterade rutiner för utskrivningsinformation i form av en läkemedelsberättelse, inklusive en aktuell läkemedelslista, till patienten, och utifrån dessa rutiner påbörja ett förbättringsarbete”.

Den andra läkemedelsindikatorn omfattar krav på förbättrad antibiotikaanvändning.

Läs mer om kriterierna här.

Även i fjol klarade alla landsting kraven för läkemedelsanvändning. Men då klarade bara fyra landsting kraven på förbättrad antibiotikaanvändning. 2011 klarade bara tre landsting kraven för antibiotikaanvändningen.

Totalt betalas i år 525 miljoner kronor ut till landstingen inom ramen för överenskommelsen.

Det största nettobeloppet, 98,8 miljoner kronor, går till Västra Götalandsregionen.

Läs mer om årets utbetalningar på regeringens hemsida.

Andra läser