Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Uppdelning ger isolerade studenter

Receptariestudenterna i Göteborg blir isolerade från övriga vård- och farmacistudenter, enligt UKÄ:s bedömargrupp. Idag bedrivs receptarie- och apotekarprogrammen inom olika organisationer, men bedömargruppen vill att utbildningarna integreras bättre.

Receptarieprogrammet vid Göteborgs universitet ligger under naturvetenskapliga fakulteten med Sahlgrenska akademin som ”samverkande nämnd”.

Även Chalmers tekniska högskola bedriver undervisning på programmet.

Ansvarig institution är institutionen för kemi och molekylärbiologi.

Apotekarprogrammet sorterar dock under Sahlgrenska akademin där också övriga vårdutbildningar huserar.

– Sammantaget framstår det här som väldigt rörigt, säger Björn Lindeke, professor emeritus och ordförande i UKÄ:s bedömargrupp för farmaciutbildningar.

Bedömargruppen skriver i ett utlåtande att man anser det viktigt att
receptarie- och apotekarutbildningarna ”på sikt integreras fullt ut”.

En anledning är att det vid bedömarnas intervjuer framkom att receptariestudenterna är relativt isolerade från övriga hälso- och sjukvårdsstudenter.

Därigenom får de ”sämre förutsättningar att samverka med de yrkesgrupper som de ska samverka med i sin framtida yrkesverksamhet”, enligt bedömargruppens yttrande.

I utvärderingen i fjol fick receptarieutbildningen i Göteborg kritik och ifrågasatt examenstillstånd.

Men efter att ett åtgärdsprogram redovisats fick programmet tidigare i höst istället det samlade omdömet ”hög kvalitet”. Bland vidtagna åtgärder finns några som syftar till större kontaktytor med lärare och studenter på apotekarprogrammet.

Exempelvis har en gemensam arbetsgrupp/beredning för programkommittéerna för de båda utbildningarna skapats. Gemensamma temadagar för receptarie- och apotekarstudenter ska också starta till våren.

Svensk Farmaci har sökt företrädare för farmaciutbildningarna i Göteborg för att få kommentarer till den uppdelade organisationen för farmacistudenterna, och om det finns en ambition att integrera utbildningarna organisatoriskt.

Mest läst