Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Klartecken för utbildningar

I fjol fick flera av landets farmaciutbildningar kritik och ifrågasatt examinationsrätt. Men efter att åtgärder vidtagits har alla nu fått godkänt. Karlstads åtgärdsprogram imponerade mest, enligt Björn Lindeke, ordförande i utvärderingsgruppen.

I fjol utvärderade dåvarande Högskoleverket landets farmaciutbildningar på universitetsnivå med undantag för apotekarprogrammen.

Farmacie kandidat- och receptarieutbildningarna på Linnéuniversitetet i Kalmar och vid Umeå universitet slapp kritik, men på övriga lärosäten (Uppsala, Göteborg och Karlstad) fick de flesta utbildningarna betyget bristande kvalitet. Läs om resultaten från granskningen här.

Efter att universiteten i juni kommit in med redogörelser för vidtagna åtgärder har alla kritiserade farmaciutbildningar nu fått godkänt.

– Under hösten har vi gått igenom universitetens svar och fått en bild av vilka åtgärder man vidtagit. I samtliga fall har utbildningarna nu fått godkänt. Men i Göteborgs fall har vi gett en rekommendation att man sammanför farmaciutbildningarna i en gemensam organisation, säger Björn Lindeke till Svensk Farmaci.

Vilket lärosäte presenterade det bästa åtgärdsprogrammet?

– Karlstads universitet presenterade ett väldigt välstrukturerat och övertygande åtgärdsprogram, säger Björn Lindeke.

Nu står apotekarutbildningarna på tur att granskas av UKÄ. Även denna gång är Björn Lindeke ordförande i utvärderingsgruppen.

Mest läst