Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Arbetsmarknad i balans för nyexade apotekare

Sveriges Farmaceuter har förändrat jobb-prognosen för nyexade apotekare i år: "arbetsmarknaden är idag i balans". Det framgår av rapporten Framtidsutsikter som släpps idag i samband med Sacos studentmässa. För receptarier väntar en mycket god arbetsmarknad.

I den årliga rapporten från Saco bidrar medlemsförbunden med prognoser om sina respektive yrkeskategoriers framtidsutsikter.

För receptarier bedömer SFa att det råder/kommer att råda liten konkurrens på arbetsmarknaden för alla fyra delkategorier. Dessa är nyexaminerade receptarier idag, nyexaminerade receptarier till år 2018, erfarna receptarier idag och erfarna receptarier till 2018.

För apotekare gäller enligt rapporten att arbetsmarknaden för nyexaminerade idag är ”i balans”. För erfarna apotekare idag råder dock liten konkurrens på arbetsmarknaden.

Fram till 2018 gäller att arbetsmarknaden är i balans för såväl nyexade som erfarna apotekare.

Den enda förändringen från i fjol gäller ”nyexaminerade apotekare idag”, där arbetsmarknaden nu alltså anses vara i balans. I fjol var prognosen ”liten konkurrens”.

Clary Holtendal, professionsrådgivare på Sveriges Farmaceuter, har i samarbete med Saco bidragit till prognosen för farmaciyrkena.

Varför har ni ändrat prognosen för nyexaminerade apotekare?

– Den här prognosens viktigaste funktion är att skapa realistiska förväntningar. Det vore fel att säga att det finns jättemånga lediga tjänster för nyexade apotekare idag, även om arbetslösheten är låg, säger Clary Holtendal.

– Vi kan inte blunda för att sektorer som tidigare sugit åt sig apotekare, framför allt läkemedelsindustrin, har dragit ned. Vi har också vägt in att många apotekare landar i tjänster som de facto inte är apotekartjänster inom apotekssektorn. Arbetstillfällena i offentlig sektor, exempelvis inom klinisk farmaci, har blivit fler men det är jobb som man sällan går till direkt som nyexaminerad. Där krävs oftast vidareutbildning eller arbetslivserfarenhet.

Andra läser