Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Både bra och dåliga exempel”

Sveriges Farmaceuter beklagar att en av affärsmodellerna försvinner på apoteksmarknaden när Apoteket AB stoppar franchiseverksamheten. Men avtalen har varit begränsande för franchisetagarna och det finns både bra och dåliga exempel på hur verksamheten bedrivits, enligt förhandlingschef Christer Borg.

Som Svensk Farmaci skrev den 15 november så har Apoteket AB beslutat att upphöra med sina franchisedrivna apotek. I dag är de 22 till antalet.

Sveriges Farmaceuter har sedan tiden som Sveriges Farmacevtförbund innan omregleringen välkomnat att det finns möjlighet till flera driftsformer på den omreglerade apoteksmarknaden.

– Det tycker vi fortfarande är viktigt och i den meningen är det tråkigt att den här möjligheten försvinner. Men det är samtidigt viktigt att de affärsmodeller som används verkligen är hållbara. De måste ge goda förutsättningar att skapa välfungerande arbetsplatser med ekonomisk bärighet, säger Kristina Niemi, förbundsdirektör.

Christer Borg är förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

– Från vårt perspektiv har vi sett både bra och dåliga exempel på hur franchisetagarna bedrivit verksamheten. Det står i alla händelser klart att avtalen varit väldigt begränsande för franchisetagarna, säger han.

Andra läser