Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Norge får bakläxa för apotek på sjukhus

Det europeiska konkurrensövervakningsorganet ESA kritiserar Norges modell med offentligt drivna expeditionsapotek på sjukhus, och kräver att systemet ändras. Apokjeden/Apotek 1 som drivit frågan sedan 2005 jublar och förväntar sig att den nya regeringen tar tag i frågan.

I Norge ägs sjukhusapoteken av fyra regionala, offentliga sjukvårdsorganisationer.

Till skillnad från i Danmark men i likhet med Sverige finns på sjukhusen även expeditionsapotek riktade till allmänheten.

I Norge har dessa samma ägandeförhållanden som sjukhusapoteken. Apokjeden, som driver den största norska apotekskedjan Apotek 1, gillar inte detta och vill att sektorn ska öppnas för konkurrens.

Redan 2005 lämnade Apokjeden in klagomål till det europeiska konkurrensövervakningsorganet ESA (Efta Surveillance Agency).

Efter en långdragen process har ESA nu slutligt slagit fast att finansieringen av de offentliga expeditionsapoteken inte är förenlig med EES-avtalets regler för statsstöd.

Systemet måste därför ändras.

– Förutom sina offentligt finansierade uppgifter att förse sjukhusen med läkemedel, driver sjukhusapoteken försäljning över disk i konkurrens med privata öppenvårdsapotek. Det nuvarande finansieringssystemet hindrar inte att offentliga medel överförs till den konkurrensutsatta verksamheten, säger Oda Helen Sletnes, ordförande i ESA, till Norges Farmaceutiske Tidskrift.

ESA anser bland annat att sjukhusapotek måste särredovisa försäljning över disk som skett i konkurrens med privata apotek, och att alla kostnader skall fördelas korrekt.

– Det är glädjande att se att alla punkter som vi var oroade över har beaktats. Vi är glada över att många års kamp nu har krönts med seger, säger Øystein Askim, juridisk direktör på Apotek 1 till NFT.

Apotek 1 räknar nu med att nya hälso- och omsorgsministern Bent Høie (Høyre) tar tag i frågan.

– Det här tvingar de norska myndigheterna att gå igenom saken och överväga om man inte bör tänka om kring finansieringen, säger Øystein Askim.

Andra läser