Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Studie av strukturerade samtal på apotek klarnar

Nu är det klart vilken patientgrupp som Läkemedelsverkets pilotstudie av strukturerade läkemedelssamtal på apotek kommer att omfatta.

Tidigare i höst lämnade Läkemedelsverket en första delrapport om strukturerade läkemedelssamtal på apotek till socialdepartementet.

Det här projektet är ett av två apoteksrelaterade uppdrag som Läkemedelsverket tilldelats inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin, se artiklar länkade nedan.

Nästa år ska Läkemedelsverket genomföra en pilotstudie av strukturerade läkemedelssamtal på apotek på en mindre grupp patienter.

– Förutom strukturen på samtalen är en viktig aspekt i vårt uppdrag att samtalen dokumenteras och att informationen återkopplas till sjukvården, säger Lena Ring, professor och projektansvarig på Läkemedelsverket.

Inriktningen på pilotstudien börjar nu klarna. Enligt Lena Ring kommer studien att omfatta patienter med astma/kol.

Upplägget kommer att likna modellen New Medicine Service, NMS, som tillämpats i Storbritannien och i begränsad omfattning i Norge.

Läkemedelsverkets slutrapport ska vara färdig i december nästa år.

Mest läst