Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Strukturerade samtal om värk

På Lloyds apotek utför farmaceuter strukturerade rådgivningssamtal inom smärtområdet. Clary Holtendal, professionsrådgivare på Sveriges Farmaceuter, välkomnar initiativet.

”Personlig värkutvärdering” är en ny tjänst på Lloyds apotek. Bolaget har tagit fram ett formulär som är bas för fortbildade farmaceuters kundrådgivning inom smärtområdet.

Enligt arbetsmodellen görs först en gradering av kundens smärta på en skala 1-10, från ”lätt” till ”outhärdlig”. Med hjälp av frågor om smärtans varaktighet och karaktär gör farmaceuten sedan en värkbedömning i en matris.

Efter fortsatt rådgivning utmynnar samtalet i en rekommendation. Nuvarande behandling, målsättning och föreslagen egenvårdsbehandling noteras. Dessutom bokas en tid för uppföljning.

I formuläret ges också information om olika typer av värk och om överanvändning av läkemedel.

Clary Holtendal är professionsrådgivare på Sveriges Farmaceuter.

– Jag har sett formuläret. Utan att ha analyserat det i detalj tycker jag definitivt att det är ett steg i rätt riktning mot att använda farmaceuternas kompetens, inte minst i egenvården. Det är lovvärt att Lloyds väljer att differentiera sig på ett område som omfattar farmaci i någon mening och inte enbart inriktar sig på hudvård, säger hon.

Solbritt Eriksson är ansvarig för pressfrågor på Lloyds.

Hur har personalen vidareutbildats inför den här satsningen?

– Hela personalen har fått en webbaserad utbildning om smärta. Farmaceuterna har sedan ovanpå det genomgått en utbildningsdag om smärta som vi anordnat tillsammans med experter från bland annat Läkemedelsverket. Det är bara farmaceuter som arbetar med den personliga, formulärbaserade värkutvärderingen. Alla farmaceuter hos oss har fått utbildningen och kan arbeta enligt den här modellen, säger Solbritt Eriksson.

Andra läser