Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kvar i print när andra försvinner

Svensk Farmaci är en överlevare. På kort tid har de tryckta branschtidningarna Läkemedelsvärlden och Dagens Apotek försvunnit – och inom kort är även Farmacifacket ett minne blott. Svensk Farmaci har dock inga planer på att avveckla den tryckta tidningen.

Tiderna förändras inom medievärlden. Sviktande annonsintäkter och höga produktionskostnader för tryckta tidningar, i kombination med internets och de sociala mediernas framväxt som ledande nyhetsbärare gör att landskapet förändras.

Inom apoteks- och läkemedelsbranschen tycks den här utvecklingen gått snabbare än på många andra håll.

För halvtannat år sedan fanns fyra tryckta medlems- och/eller branschtidningar inom sektorn läkemedel/apotek: Anrika Läkemedelsvärlden, Dagens Medicins spinoffsatsning Dagens Apotek, Farmaciförbundets medlemstidning Farmacifacket och Sveriges Farmaceuters (dåvarande Sveriges Farmacevtförbund) dito Svensk Farmaci.

Efter att tryckta Läkemedelsvärlden dragit sin sista suck i fjol, gick papperstidningen Dagens Apotek samma öde till mötes efter sommaren i år. Båda finns dock kvar som webbtidningar.

Nu står det klart att även TCO-förbundet Farmaciförbundets (FF) tidning Farmacifacket försvinner när FF går upp i Unionen. De tidigare FF-medlemmarna får istället Unionens tidning Kollega.

Unionens informationsavdelning kommer också att låta reklambyrån DG Communications producera branschinformation i en skriftserie kallad Inblick. Det skriver Farmacifackets chefredaktör Carl von Scheele i ledaren i det näst sista numret av tidningen.

Nästa år blir därmed tryckta Svensk Farmaci plötsligt relativt ensam i sin genre.

Ska inte Svensk Farmaci följa strömmen? En tryckt tidning är kanske inte det mest relevanta 2014.

– Även vi måste förstås kontinuerligt utvärdera och ompröva oss, men just nu sitter vi still i båten. I nuläget finns inga planer på att avveckla den tryckta tidningen. Jag har lagt en utgivningsplan för 2014 och den tryckta tidningen får en oförändrad utgivningstakt nästa år, säger Nils Bergeå Nygren, apotekare och chefredaktör.

– Omstöpningen av gamla Farmacevtisk Revy 2011 har varit uppskattad och hittills har signalerna från vår uppdragsgivare Sveriges Farmaceuter varit positiva. Man tycker att den tryckta tidningen ger ett tydligt och konkret mervärde till medlemmarna. Vid sidan om att vara en ambitiös branschtidning med fördjupning i aktuella frågor är ju tidningen också en viktig kanal för SFa via förbundets egna sidor. Många medlemmar hinner inte läsa nyheter på datorn så ofta, för dem är den tryckta tidningen särskilt viktig.

I fjol fick Svensk Farmaci priset Silverbladet i kategorin Bästa omgörning vid en gala på Berns i Stockholm.

Hur kommer Svensk Farmaci att utvecklas den närmaste tiden?

– Innan årets slut kommer vi ha genomfört en stor läsarundersökning. En uppfräschning av sajten står också på agendan. Vi håller också på att se över vår produktionsmodell för tidningen, i och med att vårt samarbetsavtal med byrån A4 som delproducerar tidningen löper ut vid årsskiftet, säger Nils Bergeå Nygren.

Andra läser