Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Användning förbättras – färre psykofarmaka till äldre

Läkemedelsanvändningen hos de äldsta fortsätter att förbättras, att döma av samarbetsprojektet Koll på Läkemedels senaste sammanställning. Antalet personer över 80 med olämpliga läkemedel har minskat med tre procent på bara ett år. Framför allt används mindre psykofarmaka.

Koll på läkemedel är PRO, SPF och Apoteket AB:s samarbetsprojekt för bättre läkemedelsbehandling hos äldre.

Gruppen presenterar bland annat regelbundet siffror på hur stor andel av befolkningen över 80 som har 10 läkemedel eller fler i alla landets kommuner.

Man kartlägger också andelen av befolkningen över 80 som har olämpliga läkemedel i kommunerna.

Lars G Nilsson är apotekare, professor emeritus och ledamot i styrgruppen för Koll på läkemedel.

Vad kan man säga om utfallet för fjolåret, övergripande?

– Fram till 2010 såg vi en ökning med ungefär en procent varje år, både vad gäller antalet personer med tio läkemedel eller fler och andelen personer med olämpliga läkemedel. Men 2011 skedde ett trendbrott, vi såg då en minskning i båda kategorierna. 2012 fortsatte minskningen, framför allt när det gäller andelen personer med olämpliga läkemedel. Här såg vi nu en minskning på tre procent, säger Lars G Nilsson.

Vilka olämpliga läkemedel är det som minskar hos “åttioplussarna”?

– Framför allt har olika typer av psykofarmaka minskat. Det centralt verkande smärtstillande preparatet Tramadol har också minskat.

Vad beror förbättringen på?

– Vi är många som bidrar i arbetet. Regeringen har anslagit stimulansmedel kopplat till läkemedelsindikatorer. Våra jämförelser och påverkansarbete har antagligen bidragit en del, många kommuner reagerar och tar tag i frågan. Frågan om läkemedelsgenomgångar får också allmänt mer uppmärksamhet, TV-serien Sveriges Bästa Äldreboende är ett exempel på det, men det är för tidigt att säga att detta gett någon effekt.

Vilka regionala trender finns, baserat på siffrorna för 2012?

– Skåne och övre Norrland ligger av någon anledning sämst till, medan det ser jämförelsevis bra ut i Södermanland och Östergötland. Generellt kan man säga att det ser som bäst ut där det finns ett stort engagemang för äldrevården, säger Lars G Nilsson.

Koll på läkemedel beviljades för 2013 en miljon kronor från regeringen, pengar som används till regionala konferenser på temat äldre och läkemedel.

– Konferenserna har hittills lockat ungefär 300 deltagare på 6-7 orter. Förutom att utbilda om läkemedel har lokala siffror presenterats och diskuterats. Vi har också nyligen skickat brev till de kommuner som ligger sämre till i vår senaste kartläggning, omkring 140 stycken, säger Lars Rönnbäck, Apoteket AB, som är ledamot i styrgruppen för Koll på läkemedel.

Koll på läkemedel står också bakom sammanställningen ”Olämpliga listan” som omfattar läkemedel som äldre bör vara försiktiga med eller undvika. Listan är baserad på Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre.

Mest läst