Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny receptarieutbildning i Malmö kan ge 3+2-möjlighet

Malmö Högskola vill starta en ny receptarieutbildning tidigast 2015. Idéer finns om att utbildningen ska ge behörighet till ett tvåårigt masterprogram till apotekare (3+2) i samarbete med Lunds universitet.

Malmö Högskola (MH) har under en tid, i nära samarbete med apoteksbranschen, utrett införandet av en receptarieutbildning i Malmö.

Svensk Farmaci har skrivit om planerna i tidigare här och här.

I våras lämnade Sveriges apoteksförening in ett kunskapsunderlag till Malmö högskola som bland annat innehöll ett förslag på en receptarieutbildning.

Mats Wennberg på Apoteket AB tog fram underlaget på föreningens uppdrag.

– Det har länge varit en stor bristsituation vad gäller farmaceuter i Skåne. Därför anser vi att en utbildning i Malmö vore angelägen, säger Johan Wallér, vd för Sveriges apoteksförening.

Vid fakultetsstyrelsen för hälsa och samhälles vid MH:s sammanträde den 28 augusti fattades ett formellt beslut att ansöka hos rektor om att starta en treårig receptarieutbildning vid fakulteten.

”Receptarieutbildningen ska ge behörighet till ett potentiellt tvåårigt masterprogram till apotekare. Utbildningen ger receptarielegitimation men även kandidatexamen i farmaci vilket bedöms gångbart inom laboratoriebranschen”, står det i mötesprotokollet.

Zoltan Blum är prefekt vid institutionen för biomedicinsk vetenskap på MH och var föredragande vid sammanträdet.

– Vår planering med start för receptarieutbildning tidigast hösten 2015 ligger kvar. Vad gäller apotekarutbildning är det fortfarande oklart, skriver han kortfattat i ett e-postmeddelande till Svensk Farmaci.

Mest läst