Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Framtidsfrågor under debatt på historiskt rådsmöte

Användningen av yrkestitlarna farmaceut, apotekare och receptarie var ett av diskussionsämnena när Sveriges Farmaceuter höll sitt första rådsmöte i Uppsala i helgen.

Rådsmötet är en ny funktion inom förbundet, som inrättades i samband med den stadgeändring som gjorde att fullmäktigemötena numera bara hålls vartannat år.

Åren mellan fullmäktigesamlingarna hålls istället rådsmöten, där syftet är att diskutera viktiga framtidsfrågor utan att ombuden belastas av den formalia som präglar fullmäktigemötena. Rådsmötet ska ge förbundsstyrelsen vägledning i långsiktiga och strategiska frågor.

Upplägget vid årets rådsmöte i helgen var, under den första dagen, framtidsinriktade presentationer med syfte att väcka inspiration.

Mats Lindström, seniorkonsult på Novus, stod för en facklig framtidsspaning. Forskning visar att facket generellt märkt av en negativ spiral de senaste åren. De fackliga samtalen på arbetsplatserna minskar vilket innebär att kännedomen om facket fortsätter att sjunka. Eftersom färre har blivit tillfrågade att gå med i facket minskar den fackliga relevansen. Detta får till följd att organisationsgraden sjunker.

Samtidigt har facket i mångt och mycket ett gynnsamt läge. Andelen missnöjda medlemmar är fortsatt låg, många vill att facket ska stärkas i framtiden och så många som var tredje medlem kan tänka sig ta ett förtroendeuppdrag, enligt Mats Lindström.

Dessutom kan varannan tänka sig att värva en medlem.

– För förbundet är det goda nyheter att facket är relevant och att medlemmar är beredda att göra en insats, säger Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter.

Lars-Åke Söderlund, apotekare och senior advisor på Apoteket AB, föreläste om professionens och farmacins framtid med hjälp av en rad internationella exempel och utvecklingstrender.

Han berörde särskilt förändringar i hälso- och sjukvården och hur det påverkar farmaceuterna.

– Farmacin behöver i allt högre grad knyta band med hälso- och sjukvården. Den viktigaste faktorn för bättre läkemedelsanvändning är samverkan inom vården, sa han.

Sveriges allt mer åldrande befolkning gör att behovet av äldreomsorg ökar. Med ny teknik kommer fler och fler att kunna vårdas i sitt hem. Det kommer sannolikt att finnas en stor marknad för farmaceutiskt stöd i hemmet, enligt Lars-Åke Söderlund.

– Den farmaceutiska kompetensen kommer mer än idag att efterfrågas för att skapa trygga och säkra vårdövergångar och optimera läkemedelsnyttan.

Dag två utgjordes av ett så kallat dialogcafé, där brännande framtidsfrågor för professionen dryftades i grupper.

En var den heta potatisen om begreppen farmaceut, apotekare och receptarie. Här nåddes ingen tydlig konsensus i gruppövningen. Styrelsen uppmanas därför att inför nästa fullmäktige utreda vilka begrepp som förbundet bör använda och verka för.

Utredningen ska också se över legitimationsfrågan i ljuset av EU:s nya yrkeskvalifikationsdirektiv.

I övrigt utmynnade övningen i ett antal rekommendationer till förbundsstyrelsen, bland annat dessa:

– Utarbeta en långsiktig plan för för vilka frågor som måste drivas och vad som behöver rymmas i framtida kollektivavtal, baserat på en noggrann analys av vad som händer inom arbetsmarknadens olika avtalsområden

– Fortsätta arbeta för att synliggöra apotekares och receptariers kompetenser

– Verka för att forskning bedrivs inom alla de områden där farmaceuter är verksamma

– Verka för att forskningstjänster inrättas i högre utsträckning

– Inför fullmäktige 2014 presentera förslag på en organisation med en medlemsindelning säkrar god hantering av fackliga frågor och dessutom skapar delaktighet och engagemang för de mest angelägna professionsfrågorna

– Inför fullmäktige 2014 presentera förslag på arbete inriktat på hur utbildningen bör förändras utifrån förändringar på arbetsmarknaden, och se över vilken utbildningspolitik som förbundet bör driva avseende ”3, 5 och 3+2”

Läs mer om rådsmötet och rekommendationerna på förbundets hemsida.

Mest läst