Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“NICE tvingas ge efter”

Det nya avtalet mellan regeringen och läkemedelsindustrin i Storbritannien kan få viktiga konsekvenser även utanför de brittiska öarna, enligt Richard Bergström, vd på EFPIA i Bryssel.

Det femåriga avtalet i Storbritannien, som refereras här, begränsar bland annat det offentligas läkemedelsutgifter under en femårsperiod.

Richard Bergström, vd på läkemedelsindustrins europeiska paraplyorgan EFPIA, kommenterar idag det nya avtalet i en blogg på EFPIA:s hemsida.

Enligt honom kommer avtalet att ge den brittiska regeringen finansiell stabilitet och samtidigt hjälpa patienterna genom ett förbättrat upptag av nya produkter.

Men i det finstilta finns något viktigt, enligt Richard Bergström, som också kan få konsekvenser i andra länder. De kriterier för kostnadseffektivitet som den läkemedelsvärderande myndigheten NICE (lite förenklat ”Storbritanniens TLV”) tillämpar ska reformeras.

NICE ska nu börja väga in kriteriet sjukdomsbörda och ta hänsyn till samhälleliga kostnader och fördelar i sina bedömningar.

”Detta är välkommet och avspeglar en allmän trend i många länder att bredda förståelsen av värde”, skriver Richard Bergström.

Han exemplifierar med TNF-hämmare vid reumatoid artrit. Genom att sätta in dessa tidigt kan arbetande patienter ofta fortsätta att bidra till samhällsekonomin fram till ordinarie pensionsålder. En ökad kostnad för sjukvården i form av nya läkemedel uppvägs av fördelar för samhället i stort.

Enligt avtalet åläggs NICE att föreslå praktiska modeller för detta, och inleda ett offentligt samråd.

Det är bra nyheter för brittiska, och i förlängningen andra, patienter, som har blivit offer för NICE-inspirerade begränsningar, skriver Richard Bergström.

Andra läser