Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Branscher välkomnar ny dom om Cimzia-avtal

Förvaltningsrättens beslut är en bra grund för en diskussion om hur nya läkemedel ska komma till faktisk användning, enligt Lif:s vd. Apoteksbranschen är också positiv. På Region Skåne analyserar man domen och lämnar kommentarer senare i veckan.

I slutet av förra veckan kom besked från Förvaltningsdomstolen i Stockholm i frågan om Region Skånes kontroversiella direktupphandling av TNF-hämmaren Cimzia mot reumatoid artrit häromåret.

Bakgrunden är att TLV förbjöd Region Skåne att förnya avtalet, och även att ingå nya liknande överenskommelser med läkemedelsföretag.

Regionen överklagade detta beslut till Förvaltningsrätten.

Men nu står det alltså klart att detta överklagande avvisas.

Enligt domen är det ”enligt lagen TLV som ensamt sätter priserna inom läkemedelsförmånerna”, och dessa priser kan inte omförhandlas.

Däremot upphävs TLV:s förbud att uppmana förskrivare i regionen att motsätta sig utbyte av andra skäl än den enskilda patientens medicinska behov.

Beskedet i huvudfrågan välkomnas av TLV, se denna kommentar på myndighetens hemsida. Men också inte oväntat av läkemedelsindustrin på branschnivå.

– TLV:s beslut om förbud för landstingen att ingå eller förnya prisöverenskommelser står fast. Överklagandet av detta avslogs. Det anser jag är en bra och relevant grund för en diskussion om hur nya läkemedel ska komma till faktisk användning för de patienter som behöver dem, säger Anders Blanck, vd på läkemedelsindustrins branschorgan Lif, till Svensk Farmaci.

– Det är bra att Förvaltningsrätten tydligt slår fast att det är TLV som ensamt fastställer de inköpspris och försäljningspris som ska tillämpas av öppenvårdsapoteken för läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Maria Landgren, apotekare och läkemedelschef i Region Skåne, vill inte kommentera utfallet i nuläget.

– Den jurist som är insatt i ärendet har kommit tillbaka från semester idag. I mitten av veckan ska vi diskutera detta och även ha en dialog uppåt i organisationen. Först efter det kan vi kommentera utfallet, säger hon.

Thony Björk, ordförande för Sveriges Farmaceuter, är försiktigt positiv och tycker att det är viktigt att frågan nu börjar klarna.

– Det är viktigt för alla intressenter, framför allt patienterna, att tydliggöra vad som gäller för läkemedel som hämtas ut på recept på apotek. Ska alla patienter i hela landet omfattas av samma regler, eller kan man ha olika regler i olika regioner och landsting? Det kan ju tyckas vara ett misslyckande från prismyndighetens sida om man i regioner och landsting kan förhandla till sig lägre priser för öppenvårdsläkemedel än vad lyckats på nationell nivå, säger han.

– Man kan också resa frågetecken kring det utbyte som sker till det regionalt förhandlade läkemedlet, ett utbyte som sker med ett regionalt ekonomiskt incitament och inte av terapeutiska skäl, säger Thony Björk.

Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening, kommenterar också domen till Svensk Farmaci.

– Det är bra att rätten nu har satt ned foten och att det därmed är klarlagt att landstingen inte får göra upp med läkemedelsindustrin om kickback-avtal, säger han.

– Sedan är det olyckligt att det fortfarande råder en otydlighet kring kryssade recept. Val av läkemedel borde bara göras på medicinska grunder och inte styras av ekonomiska avtal som i Region Skåne, säger Johan Wallér.

Mest läst