Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kommunapotekare på plats i Norrbotten

Norrbotten satsar på en kommunapotekare i ett unikt projektupplägg. Linda Grahn utbildar vårdpersonal och genomför läkemedelsgenomgångar i länets kommuner.

Apotekaren Linda Grahn i Piteå arbetar till vardags på Cura-apoteket i Skellefteå. Men nu är hon tjänstledig därifrån och har, mellan augusti 2013 och maj 2014, i stället en projektanställning som kommunapotekare på Norrbottens läns landsting i Luleå.

Hon avlönas gemensamt av landstinget och det regionala kommunförbundet där länets kommuner ingår.

– Så vitt jag vet är upplägget om inte helt unikt så åtminstone mycket ovanligt i Sverige, säger Linda Grahn.

En stor del av hennes arbetstid går till att, tillsammans med en sjukgymnast och en arbetsterapeut, utbilda vårdpersonal om läkemedels- och annan behandling av äldre.

– Målgruppen är framför allt undersköteskor och vårdbiträden. Men även sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och områdeschefer har deltagit vid utbildningstillfällena, berättar Linda Grahn.

– Min del av utbildningen handlar om vad som händer under åldrandet och hur det påverkar läkemedelseffekten, olämpliga läkemedel till äldre och varför de är olämpliga, vanliga biverkningar hos äldre och rekommenderade läkemedelsbehandlingar.

Den andra delen av Linda Grahns tjänst handlar om att planera och genomföra läkemedelsgenomgångar ute i kommunerna.

– Kommunerna har kommit olika långt i det här arbetet, och det finns en varierande syn på vad en läkemedelsgenomgång är. I vissa fall får jag uppgiften att strukturera upp arbetet, andra gånger handlar det om att genomföra läkemedelsgenomgångar, ofta tillsammans med annan personal.

Linda Grahn är även övergripande kontaktperson för kommunerna i läkemedelsfrågor.

Andra läser