Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Skadestånd till farmaceuter i Malmö

Sveriges Farmaceuters medlemmar som drabbades av tvisten på apoteket Fasanen i Malmö kommer att ersättas med skadestånd från Apoteket AB.

En tvist mellan franchisetagaren Farmacifamiljen Malmö AB och Apoteket AB gjorde tidigare i år att de anställda på apoteket Fasanen i Malmö stängdes ute från arbetsplatsen och inte fick ut sina löner.

I början september nåddes dock en uppgörelse mellan parterna som innebar att Apoteket AB köpte det bolag som franchisetagaren på Fasanen drev.

Personalen fick fortsatt anställning, lön i efterskott och apoteket kunde öppna igen. Sveriges Farmaceuter inledde dock omgående ett arbete för att utverka skadestånd för sina medlemmars räkning.

– En av en arbetsgivares mest grundläggande skyldigheter enligt anställningsavtalet är att betala lön för den prestation som arbetstagaren utför, och om det inte finns arbete att utföra, för att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande. Genom att sluta betala ut lön bryter arbetsgivaren mot anställningsavtalet, vilket medför skadeståndsskyldighet, säger Viktoria Juzovitskaja, förbundsjurist på Sveriges Farmaceuter.

– Eftersom Apoteket AB nu köpt företaget som ägde Fasanen, ansvarar de för skyldigheter som den tidigare ägaren hade.

Efter en uppgörelse får de anställda nu ett allmänt skadestånd à 6000 kronor per person, samt ekonomiskt skadestånd som motsvarar alla utlägg de hade i samband med den uteblivna lönen och som överstiger 500 kronor.

De anställda som tjänstgjorde på andra apotek under tiden då apoteket Fasanen var stängt, får nu även timersättning för denna tjänstgöring.

Andra läser