Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“De flesta dödsfallen kan vi inte förebygga”

DEBATT: Mikael Hoffmann och Staffan Hägg svarar Thony Björk i debatten som startade på svt.se. ”Merparten av de läkemedelsrelaterade dödsfallen går inte att förebygga vad vi än gör”, skriver de.

Vi tror att alla håller med om att varje situation där patienter skadas och dör är en olycklig situation och att varje dödsfall i ett allmänt perspektiv känns ”onödigt”.

Men när 3000 möjliga dödsfall beskrivs som ”helt onödigt” så uppfattar nog många beslutsfattare som att merparten av dessa går att förebygga.

Så som vi påpekat så går det inte att förebygga merparten av dessa dödsfall vad vi än gör.

Detta är vi nu överens om. Ordet “skrämselpropaganda” i rubriken var inte heller vårt ordval.

För de i storleksordningen 400 dödsfall årligen där läkemedelsproblem spelar en roll så skulle en hel del av dessa kunna förebyggas genom korrekta åtgärder i hälso- och sjukvården.

Sannolikt behövs en lång rad av olika åtgärder och vi vet inte i hur många av dessa fall till exempel läkemedelsgenomgångar kan vara till hjälp.

Vi håller helt med om att det behövs mer kunskap inom området samt att vi måste använda olika kompetenser – inklusive farmaceuter – på smartast tänkbara sätt och att problemet med felaktig läkemedelsanvändning och onödiga biverkningar i sig är stort.

Men för att kunna föreslå rätt åtgärder måste vi utgå från en korrekt analys av hur problemet ser ut och vad som orsakar det.

Vi vill inte tona ned problemet. Vi vill beskriva det som det är.

Staffan Hägg
professor och överläkare i klinisk farmakologi

Mikael Hoffmann
överläkare och chef för stiftelsen NEPI

Mest läst