Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

TLV kan följa LV om jäv

Läkemedelsverket skärpte i fjol sina jävsregler. Men på TLV finns inga krav på medarbetarna att lämna in jävsdeklarationer. TLV:s chefsjurist utesluter inte att man följer Läkemedelsverkets exempel.

Jävskonflikter för personer i offentlig förvaltning regleras i Förvaltningslagen.

På Läkemedelsverket i Uppsala tillämpar man dessutom interna regler. Dessa innebär, enligt en kommentar på svenskfarmaci.se av verkets chefsjurist Joakim Brandberg bland annat att ”alla anställda rekommenderas eller åläggs, beroende på sina arbetsuppgifter, att avveckla innehav av aktier eller andra aktierelaterade finansiella instrument i företag som berörs av LVs verksamhet”.

Läkemedelsverket stramade upp sitt etiska regelverk i fjol – nu måste alla anställda årligen lämna in en deklaration om jäv och bisysslor.

Men på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), vars beslut ofta är kurspåverkande, finns inga krav på löpande jävsdeklarationer. Enligt chefsjuristen Leif Lundquist efterfrågar man bara denna typ information i samband med anställningar.

Precis som på Läkemedelsverket finns inga absoluta hinder för enskilda medarbetare att äga aktier i exempelvis läkemedelsföretag.

– Det har vi inga lagliga möjligheter att kräva, säger Leif Lundquist.

I stället omfattas medarbetarna av en anmälningsskyldighet när det gäller värdepapperinnehav – regler som gäller vid alla myndigheter som hanterar börspåverkande information.

– Regeringen har fattat beslut att TLV ska omfattas av detta regelverk, och vi har själva beslutat att alla anställda ska omfattas av dessa regler, säger Leif Lundquist.

– Utöver detta gäller jävsreglerna i Förvaltningslagen. Om en anställd har intressen, exempelvis aktieinnehav, som ger en intressekonflikt i ett specifikt ärende så får personen ifråga inte handlägga ärendet.

Överväger ni att se över era regler och exempelvis införa krav på löpande jävsdeklarationer?

– Vi har nära kontakt med Läkemedelsverket och följer hur de arbetar. Det är inte uteslutet att vi också gör en översyn av våra regler om det finns behov av det, säger Leif Lundquist.

Andra läser