Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tillsyn vidgas inte trots kritik

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) kommer inte att granska fler aktörer än Svensk Dos, Apotekstjänst och berörda landsting, trots Svensk Dos AB:s kritiska skrivelse.

Det var den 24 september som IVO fattade beslut att granska Apotekstjänst AB, Svensk Dos AB samt de landsting som bytt dosleverantör till något av dessa företag. Ett tiotal personer på IVO ska delta i tillsynsprojektet under hösten.

Tidigare har även Läkemedelsverket genomfört inspektioner av verksamheterna.

Enligt Britt Olsson, farmaceut och inspektör på IVO:s avdelning sydväst, är anledningen att många avvikelserapporter kommit in.

Rapporterna talar om bland annat uteblivna leveranser och fel i dosrullarna.

– Det är viktigt att tydliggöra att dosföretagen är vårdgivare. De bör alltså själva rapportera avvikelser och göra anmälningar enligt Lex Maria, men det har de inte gjort. Rapporterna har istället kommit från kommuner och landsting, säger Britt Olsson till Svensk Farmaci.

I ett brev till IVO nyligen argumenterade Joakim Söderberg, styrelseledamot och en av grundarna till Svensk Dos AB, att Apoteket AB, SKL och Apotekens Service AB också borde ingår i IVO:s granskning eftersom de också utöver inflytande över den omreglerade dosmarknaden.

Nu har Britt Olsson på IVO svarat på brevet.

”IVO har full frihet att avgöra vilka objekt som ska vara föremål för granskning, liksom omfattningen av densamma”, skriver hon.

”De omständigheter som Joakim Söderberg redogjort för i sin skrivelse … bedöms inte primärt ha med patientsäkerhet i Svensk Dos AB:s egen verksamhet att göra”, fortsätter hon.

Den aktuella granskningen ska enligt IVO avse de nya dosleverantörerna, utifrån att rapporter om riskhändelser nått myndigheten. IVO kommer därför inte att granska de omständigheter som Joakim Söderberg anmält, enligt svarsbrevet.

Mest läst