Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Korrigeringar av recept kartläggs

Under en vecka ska Sveriges Apoteksförening kartlägga antalet receptkorrigeringar på svenska apotek. Syftet är att visa exempel på vad apoteken tillför i samhället. Ett mycket välkommet initiativ, anser Sveriges Farmaceuter.

Kartläggningen inleds nästa vecka och kommer att pågå i en veckas tid. Ungefär en tiondel av landets apotek, 125 stycken, kommer att delta i undersökningen.

De deltagande apoteken är geografiskt spridda i hela landet och tillhör en bredd av företag.

– De mervärden som apoteken tillför varje dag är inte alltid så synliggjorda. Den här kartläggningen är ett led i vårt arbete med att ändra på detta, säger Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening.

Apotekspersonalen ska, när receptkorrigeringar görs, notera detta på en särskild blankett. Korrigeringens karaktär ska också graderas.

– Det kan handla om administrativa ändringar, exempelvis av felaktig förmånsstatus för ett läkemedel. Men det kan också handla om större fel som kräver kontakt med förskrivaren, säger Johan Wallér.

Clary Holtendal, professionsrådgivare på Sveriges Farmaceuter, välkomnar kartläggningen.

– Det här är ett välkommet initiativ. Farmaceuternas bidrag till en ändamålsenlig läkemedelsanvändning behöver absolut synliggöras mer än idag, säger hon.

Andra läser