Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Miljonanslag till farmaceutisk forskare

Karolina Andersson Sundell har fått ett forskningsanslag på över fyra miljoner kronor för att ta reda på betydelsen av följsamheten till blodfettsänkare och blodtryckssänkare för diabetiker.

Som en av endast sju forskare bland 150 sökande har Karolina Andersson Sundell fått ett juniorforskaranslag från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte.

Anslaget är på strax över fyra miljoner kronor och ska räcka till fyra års forskning för Karolina Andersson Sundell och hennes forskargrupp.

– Vi ska titta på hur följsamheten till blodfettssänkare och blodtryckssänkare hos diabetiker påverkar risken för hjärt-kärlsjukdom och död, säger hon.

Karolina Andersson Sundell är farmacie magister i botten och arbetar nu som universitetslektor vid Göteborgs universitet, men hon är även docent i folkhälsovetenskap vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, eller ”Nordic school of public health” som de numera kallar sig.

I sin forskning kommer hon att samarbeta med forskare vid det nationella diabetesregistret.

Det innehåller cirka 75 procent av Sveriges alla diabetiker och hon kommer att använda det registret och andra för att få ut data om uttagna läkemedel och kliniska utfall för patienterna.

– Vi undersöker visserligen bara uttagsföljsamheten, men man vet att den korrelerar väldigt väl med självrapporterad följsamhet. Det är en mycket bättre indikator än vad man skulle kunna tro. Några av fördelarna med att använda registerdata är att vi slipper de som rapporterar en högre följsamhet för att vara till lags och att vi kan undersöka stora populationer. När det gäller blodfettssänkarna kommer det nog bli runt 70 000 patienter som vi ska följa, säger Karolina Andersson Sundell.

Hon kommer att analysera nya användare av de aktuella läkemedlen som började ta dem under 2006 och 2007 och följa dem i registren under sex år frammåt.

Hon kommer att analysera de olika läkemedelsgrupperna och patienter med diabetes typ 1 och typ 2 var för sig.

Typ 2-diabetiker är ganska väl undersökta och mycket pekar på att det är viktigt att sänka den kardiovaskulära risken.

– Men hos typ 1-diabetiker finns det i princip inga sådana studier så där blir vår forskning lite banbrytande, säger Karolina Andersson Sundell.

Tanken är sedan att hitta riskgrupper bland diabetikerna för låg följsamhet till läkemedlen.

Det är sedan dessa riskgrupper som de medicinska och farmaceutiska professionerna kan fokusera sina insatser på.

– Vi tror mycket på att försöka hitta rätt grupper med rätt interventioner istället för att gå ut med stora interventioner i hela gruppen, säger Karolina Andersson Sundell.

Andra läser