Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Amerikansk stängning påverkar även här

ANALYS: När amerikanska statliga tjänstemän permitteras från sina jobb på grund av den politiska striden i Washington påverkar det även medicinska tjänster som många svenskar använder dagligen.

[Uppdaterad 2013-10-02, kl 13:53]

Den amerikanska nedstängningen av merparten av all offentlig verksamhet i landet får omedelbara effekter även för den medicinska världen i Sverige.

Viktiga statliga myndigheter och institutioner kan inte utföra sina uppgifter som vanligt när de står utan bemanning.

På det amerikanska läkemedelsverket, FDA, har tusentals tjänstemän tvingats stanna hemma i dag och myndigheten meddelar på sin webbplats att de inte kan garantera att informationen på sidan är aktuell och uppdaterad.

De hävdar dock att de kommer att klara av att utföra “nödvändigt” arbete, men definierar inte var den gränsen går.

Inte heller på Clinicaltrials.gov – det statligt drivna registret över alla pågående och avslutade kliniska prövningar som genomförs i USA eller av amerikanska läkemedelsföretag, vilket i princip omfattar alla kliniska prövningar – kan garantera att informationen är uppdaterad.

Samma sak gäller på Medline, eller Pubmed som det också heter, registret där alla vetenskapliga publikationer i världen registreras och finns sökbara via internet. På webbplatsen meddelas att tjänsten drivs med minimal bemanning och kommer att uppdateras i den mån det är möjligt.

På det amerikanska smittskyddsinstitutet, Centers for disease control and prevention, CDC, går chefen Tom Frieden ett steg längre när han meddelar att de tvingats permittera över 8 700 anställda som hade som arbete att skydda amerikanerna från smittsamma sjukdomar.

I ett twittermeddelande om konsekvensen skrev han i går att “De skyddade er i går, kan inte göra det i morgon. Mikrober och andra hot stänger inte ner. Vi är mindre säkra.”

Det behöver knappast tilläggas att inte heller CDC kan garantera korrekt information på sin webbplats.

Att inte kunna garantera uppdaterad och korrekt innehåll på sina webbplatser påverkar naturligtvis omedelbart användbarheten av de amerikanska tjänsterna och myndigeheternas information.

Beroende på hur länge det amerikanska politiska dödläget kommer att pågå kommer nedstängningen av dessa och andra offentliga institutioner att få allt större konsekvenser.

Medicinsk information är global och färdas med internets hastighet mellan beslutsfattare och intressenter i olika länder.

Samarbetet mellan läkemedelsgodkännande myndigheter över världen, och då särskilt mellan det europeiska EMA och amerikanska FDA, är omfattande.

All världens forskare förlitar sig på information från både Clinicaltrials.gov och Medline/Pubmed för att följa utvecklingen, men också för att fatta strategiska beslut om vilken inriktning vissa forskningsprojekt ska ha.

Utan fungerande informationskällor kommer dessa processer antingen att avstanna eller fortgå utan fullständig information med förseningar eller, i värsta fall, felaktiga beslut som följd.

Andra läser