Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Björn Wettermark är årets farmaceut

Apotekare Björn Wettermark har idag utsetts till Årets Farmaceut 2013 av Sveriges Farmaceuters styrelse.

– Det är överraskande, men hedrande, säger han.

Björn Wettermark är apotekare, docent vid Karolinska institutet och chef för enheten för Uppföljning & Utvärdering vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms Läns Landsting.

Inte precis den vanligaste arbetsplatsen för en apotekare.

– Nej, men den blir vanligare och vanligare, säger han.

– Vi har ett nätverk för landstingsanställda apotekare och det har bara ökat hela tiden. Den stora ökningen sker visserligen inom den kliniska farmacin, jag jobbar ju mer övergripande med läkemedelskommittéer och sjukvårdsbeställare, men vi blir allt fler som jobbar med det också. Fler och fler inom landstingen har upptäckt värdet av att ha farmaceuter i organisationen, säger han.

Björn Wettermark är en av en handfull farmaceutiska pionjärer i Sverige som har banat väg för den farmaceutiska kunskapens inträde i vården. Och han har en teori om varför det har gått så bra.

– Jag tror inte så mycket på att stå på barrikaderna och prata för ett yrke utan jag tror mer på att agera och jobba tvärprofessionellt. Jag tror också att det är viktigt att finnas med i de sammanhang där det händer saker snarare än bara i sina egna grupper, säger han.

– Det är ju genom att finnas ute i vården som läkemedelsfrågorna och den farmaceutiska kompetensen kan komma in i olika sammanhang. Det går ju inte bara att prata om att man behövs, man måste visa det också, säger han.

Han menar att sjukvården kommer att bli en stadigt ökande del av framtiden för svensk farmaci.

– Ja, det är definitivt en växande sektor. Farmaceuter kommer naturligtvis att behövas både inom läkemedelsindustri, apoteksverksamheten och inom myndighetssektorn. Men sjukvården är en bra arbetsplats om man vill förbättra läkemedelsanvändningen. Visst är det oerhört viktigt med dialogen med patienterna på apotek, men du har ju större chans att påverka om du finns med redan innan receptet är skrivet, eller innan patienten har fått rådet som kanske inte stämmer. Då kan du interagera direkt med läkarna och sjuksköterskorna. Jag tror att fler farmaceuter borde finnas ute på äldreboenden, vårdcentraler och kliniker än vad som är fallet idag, säger Björn Wettermark.

Debattens vågor har gått höga här på Svensk Farmacis webbplats efter tv-serien ”Sveriges bästa äldreboende” där ett läkemedelsfel, som fick stort utrymme i programmet, egentligen upptäcktes av en klinisk apotekare, men det var läkaren som fick ta åt sig äran. Något som är ganska typiskt, menar Björn Wettermark.

– Apotekarna är mer en stödjefigur i teamet än en frontfigur och det kanske inte gör så mycket egentligen när slutresultatet blir att patienten får en bra behandling, men det är förstås alltid trist om man inte får credit för sina insatser. Vi är nog en ganska okänd yrkeskår i sjukvården fortfarande. Många förknippar apotekare enbart med apotek, vilket kanske inte är så konstigt, med tanke på namnet, säger han.

Björn Wettermark anser också att den farmaceutiska yrkeskåren har ett stort eget ansvar för hur den uppfattas i sin omvärld.

– Vi som yrkeskår måste jobba mycket mer med att följa upp och mäta kvaliteten på det vi gör. Jag tycker att det är lite skamligt att apoteken fortfarande mäts mest på hur snabbt det går att expediera ett recept. Det borde handla om hur många läkemedelsproblem man har identifierat där man till exempel har åtgärdat interaktioner och dubbelmedicinering eller förbättrat följsamheten hos patienten. Det är ju mycket viktigare än hur lång tid det tar expediera receptet, säger han.

Priset Årets Farmaceut delas ut idag den 25 september på den internationella farmaceutdagen på Nordic Sea Hotel i Stockholm kl 18:00. Intresserade är välkomna att närvara, i mån av plats.

Mest läst