Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Ny etikplattform kan vara lämplig för apotek”

Den nya etiska plattformen för utförare inom vården kan även komma att bli en måttstock för apoteksnäringen, hoppas Thony Björk, förbundsordförande på Sveriges Farmaceuter.

Sveriges Farmaceuter och andra SACO-förbund inom vårdsektorn har tillsammans med SKL, Vårdföretagarna, Vårdförbundet, Arbetsgivaralliansen med flera kommit överens om en ny så kallad etisk plattform.

Initiativet presenteras på DN Debatt idag.

Plattformen omfattar kvalitet, öppenhet och anställningsvillkor och är tänkt att tillämpas av ”utförare inom vård och omsorg med offentlig finansiering”.

– Nu har vi nått en principöverenskommelse. Steg två blir att mejsla fram kriterier. Det här kommer att beröra många av våra medlemmar inom exempelvis landstingen men är också något som apoteksbranschen bör kunna ställa sig bakom, säger Thony Björk, ordförande för Sveriges Farmaceuter, till Svensk Farmaci.

Vilka är de viktigaste komponenterna i den etiska plattformen?

– En viktig del är att de som ansluter sig garanterar en insyn i hur våra skattemedel används. Överenskommelsen kan också komma att driva kvaliteten i rätt riktning när det gäller exempelvis kompetenskrav, legitimationsfrågor och chefskap. Den tredje delen handlar om att garantera bra arbetsvillkor, säger Thony Björk.

Svenskt Näringsliv reagerade inte odelat positivt på överenskommelsen.

– Det är positivt att det utvecklas en etisk plattform för utförare av vård och omsorg, det leder till att kvaliteten stärks. Avgörande är dock att det inte får uppfattas som att det finns krav på kollektivavtal för att som utförare ansluta sig till plattformen, skriver Annika Lundius, vice vd, i ett nyhetsbrev från Svenskt Näringsliv.

Andra läser