Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Hård kritik mot förslag om försäkring

Det är inte rimligt att lägga en ytterligare administrativ börda på apotekens farmaceuter. Därför avstyrker Sveriges Farmaceuter med bestämdhet utredaren Sofia Wallströms förslag om läkemedelsförsäkringen.

Sofia Wallströms andra delbetänkande innehåller bland annat förslaget att patienter utan merkostnad ska kunna ”motsätta sig utbyte till ett läkemedel som har ett sämre ersättningsskydd vid läkemedelsskador än det förskrivna läkemedlet”.

Det förutsätter att patienter informeras om vilka läkemedel som inte är försäkrade, något som föreslås åläggas apoteken.

Sveriges Farmaceuter (SFa) är i sitt remissvar mycket kritiskt till lösningen. Även Sveriges Apoteksförening har framfört liknande kritik i sitt remissvar.

– Det här kommer att ta fokus från viktiga arbetsuppgifter som att säkerställa patientsäkerheten, säger Clary Holtendal, professionsrådgivare och samordnare för SFa:s remissvar.

SFa varnar för att detta kan bli särskilt problematiskt om företag, som säljer läkemedel som används av väldigt många patienter, väljer att stå utanför.

”Resultatet skulle då bli informationsinsatser av betydande storlek”, skriver förbundet i sitt remissvar.

SFa hänvisar till att ”det finns indikationer på, inte minst från våra apoteksfarmaceuter, att andelen medicinsk rådgivning som sker på apotek i nuläget är liten i förhållande till information som rör utbyten och vissa ekonomiska frågor”.

Man hänvisar bland annat till en aktuell studie från Uppsala universitet, som Svensk Farmaci uppmärksammade i fjol. Det aktuella förslaget skulle kunna förvärra denna situation ytterligare, menar Sveriges Farmaceuter.

Enligt Sofia Wallströms utredning är det omöjligt att ställa krav på tillverkare att ingå i försäkringen för att deras läkemedel ska få ingå i läkemedelsförmånen. Detta på grund av EU-regler.

Men TLV, generikaföreningen FGL med flera har gjort gällande att det inte med nödvändighet är så.

Sveriges Farmaceuter tillstyrker Sofia Wallströms förslag om försöksverksamhet med miljöpremie inom läkemedelsförmånen.

Utredningen föreslog också att Apoteket Farmaci även fortsättningsvis ska ligga inom Apoteket AB, men att kostnaderna för den verksamheten ska särredovisas. Sveriges Farmaceuter välkomnar detta förslag.

Andra läser