Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Farmaceut osynlig i TV-debatt

SVT:s program ”Sveriges bästa äldreboende” har väckt reaktioner från Sveriges Farmaceuters medlemmar. I slutdebatten igår om äldres läkemedelsanvändning nämndes inte farmaceuternas roll över huvud taget.

Flera farmaceuter har reagerat på att farmaceuter lyste med sin frånvaro i debatten och har hört av sig till Svensk Farmaci och förbundet.

– I ett av programmen deltog en farmaceut men i slutdebatten igår kväll nämnde man inte ens samhällets läkemedelsexperter, trots att den stora tyngden i debatten låg på de äldres läkemedelsbehandling, säger en apotekare som kontaktade Svensk Farmaci.

– Det känns förnedrande att vara samhällets läkemedelsexpert och gång på gång “rädda” och “rätta” läkarnas behandlingar, men att själv aldrig egentligen få finnas till. I andra länder är det inte så.

– Sveriges läkemedelsexperter bör få en större plats i samhället och rollen bör blir tydligare. Media är ett bra verktyg. Att man fokuserar på dåliga dataprogram som läkarna ska använda, och som de inte ens verkar kunna tolka, är bedrövligt när det finns så många välutbildade läkemedelsexperter i landet, säger apotekaren, som uppmanar Sveriges Farmaceuter att agera i frågan.

Kristina Niemi är förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter.

– Det är beklämmande att det inte finns en större kunskap i samhället om farmaceuternas kompetens. Och det är signifikativt och tråkigt att farmaceutens roll förbigås i ett program som det här. Vi överväger nu hur vi ska agera, kanske kontaktar vi SVT för att uppmärksamma dem på det här, säger Kristina Niemi.

– Vi arbetar sedan tidigare med frågan på flera plan, bland annat inom ramen för vår nollvision. Dessutom har vi en aktuell annonskampanj där vi tydliggör farmaceuternas viktiga roll i arbetet för att förbättra läkemedelsanvändningen, bland annat genom att delta i läkemedelsgenomgångar.

En som redan kontaktat SVT är Pia Seidel, apotekare på Läkemedelscentrum på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

– Själv har jag tyvärr inte sett hela programserien, men jag såg debatten och blev fruktansvärt upprörd över att de inte hade någon apotekare med i studion, säger hon.

– Särskilt som apotekaren Magdalena Petterson här från Läkemedelscentrum faktiskt deltog i det andra programmet. Det hade alltså inte varit några problem för redaktionen att komma i kontakt med en apotekare. Jag var tvungen att skicka ett mejl till dem och ser fram mot svar, fortsätter Pia Seidel.

Mest läst