Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill föra apoteken mot vården globalt

Apoteken kommer att få en alltmer central position inom sjukvården i hela världen. Lars-Åke Söderlund, nyvald ledamot i FIP:s exekutivkommitté för öppenvårdsapotek, tecknar en ljus bild av apotekens framtid globalt.

Lars-Åke Söderlund, Apoteket AB, valdes in i FIP:s exekutivkommitté för öppenvårdsapotek på federationens kongress i Dublin förra veckan.

Svensk Farmaci fick ett samtal med honom efter utnämningen.

Hur känns det spontant?

– Riktigt bra. Jag är hedrad över att ha blivit vald, jag fick stor support från bland annat de nordiska länderna vilket jag är mycket tacksam för. Det känns roligt att få chansen att vara med och utveckla apoteken i ett internationellt perspektiv, säger Lars-Åke Söderlund.

– Förhoppningsvis kan jag ta lite av Sverige ut i världen, och samtidigt hämta hem en hel del idéer och innovationer från andra länder hit och till de andra nordiska länderna. Apoteken, varken i Sverige eller andra länder, har nått alla mål ännu, men vi är på god väg, och resan mot framtiden är oerhört spännande.

Vem är du, i korthet?

– Jag tog min apotekarexamen för snart 37 år sedan, och har haft många uppdrag inom apoteksvärlden. Jag har till exempel varit informationsapotekare, apotekschef, apoteksdirektör, chef för kundansvariga, chef för affärsutveckling och chef för affärer och anbud.

– Jag är stolt över att vara farmaceut och även över att ha fått möjlighet att arbeta i Apoteket AB, som under decennier utvecklat farmacin i Sverige. Arbetsgivaren har gett mig många möjligheter. Jag är också stolt över att fått varit med och utvecklat ett stort antal tjänster som bidrar till ökat värde i vården, ökad patientsäkerhet och sänkta kostnader.

Varför passar just du i exekutivkommittén?

– Eftersom jag är farmaceut, och har varit involverad med apotek så länge, förstår jag mycket väl hur arbetsbördan ser ut för apoteken och vilka krav som ställs på verksamheten. Jag tror att min erfarenhet både från öppenvårdsapotek och sjukhusapotek kombinerat med min MBA-utbildning kommer att vara ett bra stöd i arbetet inom FIP.

– Jag har dessutom god insikt i de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför som ny infrastruktur, allt fler äldre, ökade kostnader, nya dyra läkemedel och den tekniska utvecklingen. Allt detta innebär enorma möjligheter för dagens apotek på samtliga kontinenter.

– FIP-kongressen visade på en mycket snabb utveckling på samtliga kontinenter, och det är roligt med det stora antalet projekt som drivs av så många apoteksmedarbetare globalt. Projekten bidrar bland annat till att apoteken i många länder blir en allt tydligare del av vårdstrukturen.

Vad vill du åstadkomma?

– Jag vill bidra till att utveckla apoteken ur ett globalt perspektiv, öka antalet medlemmar till organisationen samt öka graden av lärande och förnyelse. Det finns en oerhört stor potential att lära av varandra, och de projekt som redovisas på FIP-kongresserna. Ju fler som är medlemmar i FIP, desto mer kan vi dela med oss till varandra, och hjulet behöver inte uppfinnas på nytt i varje land.

– En annan viktig uppgift är att implementera den vision för öppenvårdsapoteken, Vision 2020, som beslutats av federationen, och som även WHO står bakom. Den är en stor utmaning, men jag är övertygad om att visionen kommer att nås.

– Jag vill också driva frågorna kring både professionens och apotekens utveckling som en del av vården. En viktig fråga är att övertyga beslutfattare och politiker om det värde apoteken och dess medarbetare bidrar med för en ökad patientsäkerhet och som en del av primärvården. Det finns också en stor potential att utveckla och öka detta värde.

Vad innebär uppdraget i exekutivkommittén konkret?

Kommittén är ansvarig för att ta fram programförslag till kommande FIP-kongresser, ha kontakt med medlemmarna i sektionen via brev, undersökningar, Facebook och elektroniska nyhetsbrev. Som medlem i kommittén har jag också ett ansvar för sektionens ekonomi, deltar aktivt i strategiarbetet, i arbetsgrupper med mera.

Vad tror du om apotekens framtid?

– Det sker stora förändringar på apoteksmarknaderna i flera länder, inte minst när det gäller prispress och konkurrens. Samtidigt står hälso- och sjukvården, som jag nämnde nyss, i princip i alla länder inför ungefär samma stora utmaningar.

– Kopplat till de här utmaningar för vården har apoteken själva en utmaning i att tydligare positionera sig som en del av just vården. Det betyder att vi tydligare måste visa på det värde apoteken bidrar med till vårdsystemet, utveckla samverkan med lokal vård, genomföra praktisk tillämpade projekt för bättre läkemedelsanvändning med mera.

– Jag upplever apoteken och dess medarbetare som förändringsbenägna, innovativa och öppna för nya sätt att göra affärer. Vi möter allmänheten varje dag, är lättillgängliga utan tidsbokning, och är i många fall första länken i vårdkedjan när patienten har läkemedels- eller hälsorelaterade frågor. Detta är särskilt tydligt i Sydeuropa och Latinamerika, även om våra apotek också har ett stort antal sådana besök.

– Apoteken har därmed stora möjligheten att förstärka och utveckla bassjukvården i många länder. Jag är övertygad om att farmaceuter och apotek i alla länder idag är beredda att genomföra en reform som leder till en tydligare roll i vården, och förhoppningsvis också med ökad ersättning för de olika patientstödjande tjänsterna som man utför.

– Allt detta kräver ett erkännande av de kunskaper och kompetens apoteken står för, ja, och självklart en rimlig ersättning för utförda tjänster.

Vilken är din vision för apoteken?

– Den största är kanske att utgöra en klinisk profession i vården, såväl i öppen- som i slutenvården. Utvecklingen går starkt mot denna målbild i många länder. Det finns redan idag ett stort antal studier som visar och bevisar mervärdet av apotekens roll i vården.

– Det är en fördel att sektionen är en del av globala FIP, som i samarbete med WHO utvecklat Visionen för öppenvårdsapoteken 2020. Jag uppmanar alla farmaceuter att ta del av den visionen, den finns att ladda ner på www.fip.nl. Gemensamt kan vi driva utvecklingen åt rätt håll. Ju fler som deltar i arbetet, desto lättare går det.

– Det finns en enorm potential i kompetensen hos apotekens medarbetare när det gäller att förbättra läkemedelsanvändning, att skapa en trygg egenvård med receptfria läkemedel och att bidra till hälsosamma levnadsvanor.

– Om vi tittar på den demografiska utvecklingen, den ekonomiska situationen runt om i världen, förändringar i vårdstrukturer, ny teknik och ökad patient makt – ja då ser man att den bästa tiden för apoteken och farmaceuten är nu.

– Jag förutser att apoteken kommer att vara i hälso- och sjukvårdens centrum de närmaste åren, och att vi tydligt kommer att uppmärksammas för vårt arbete som en partner till vård och patient, säger Lars-Åke Söderlund.

Andra läser