Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Apoteken får betala broschyrerna själva”

Apoteken uppmanas att själva trycka upp patientbroschyren som ingår i den informationskampanj om generiskt utbyte som TLV och Läkemedelsverket lanserade i går.
– Det är helt absurt, säger Johan Wallér på Apoteksföreningen.

I går lanserade Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, sin informationskampanj om generiskt utbyte.

Kampanjen riktar sig till allmänheten, förskrivare och farmaceuter, där den viktigaste delen otvetydigt är en patientbroschyr som myndigheterna gärna vill att apoteken delar ut.

Men ingen av myndigheterna har några pengar att trycka stora upplagor av broschyren för utan det finns så att varje apotek kan få 30 exemplar.

– Vi har tryckt upp en liten upplaga av broschyren för att apoteken ska kunna börja använda den, men vi har inte budgeterat för att nio miljoner medborgare ska få den här informationen, säger Mårten Forrest, kommunikationsstrateg på Läkemedelsverket.

Istället har myndigheterna lagt upp tryckoriginal på sina webbsidor.

– Idén är ju att apoteken själva ska trycka upp den här broschyren. De har ju ett informationsansvar gentemot patienten och det här är ju en hjälp åt dem, säger Mårten Forrest.

Men risken är stor att det blir få apotekskunder som får se en tryckt broschyr. Apotekesbranschen är nämligen inte särskilt förtjust i idén.

– Det är ju helt absurt. De vill att vi ska finansiera hela tryckningen och distributionen av broschyren. Jag förstår inte ens frågan. Det här är ju information som myndigheterna har tagit fram och har ett ansvar för att det ska komma ut till allmänheten, säger Johan Wallér, vd i Sveriges Apoteksförening.

Han menar att informationskampanjen är en myndighetsuppgift som också ska betalas av myndigheterna.

– Om myndigheterna vill att vi ska dela ut deras information på apoteken så kan vi tänka oss att göra det, men det handlar ju inte om att vi ska betala för att förmedla deras information, säger han.

Han är också kritisk till förspelet till informationskampanjen som skedde i våras när TLV på debattplats gick ut och sa att apotekspersonalen hade bristande kunskaper om generikautbytet.

– Det har funnits signaler i debatten om att apoteken inte skulle ha koll på vad det generiska utbytet innebär. Vi har genomfört generiska utbyten sedan 2002 och jag tycker jag att det är rent upprörande att säga att apoteken inte skulle ha koll på detta. Vi genomför 77 miljoner receptexpeditioner per år och ungefär hälften av dem är generika så vi förklarar detta många miljoner gånger varje år. Vi har fullständig koll på detta och vi ägnar mer tid åt att förklara detta för våra kunder än att prata om läkemedelsbehandlingen, vilket är upprörande i sig, säger han.

På Apoteket AB är tonläget lite lägre, men fortfarande lika förvånat.

– Det är klart att vi tycker att detta är konstigt och vi har ännu inte tagit ställning till om vi ska trycka mer broschyrer. Jag tycker att man ska fundera på om det är rätt sätt att kommunicera med patienterna på. Mycket handlar ju om mötet med patienten snarare än att lägga över en broschyr, säger Eva Fernvall, kommunikationsdirektör på Apoteket AB.

Hon menar att generikautbytet är viktigare än så.

– Man kan naturligtvis göra en kampanj tillfälligt för att få igång det, men detta får ju inte bli en kampanjfråga. Det är en av våra viktigaste frågor som vi har att jobba med. Om människor är osäkra på sina läkemedel på grund av generika så är det vårt ansvar att bidra till att de kan använda sina generika bättre. Det kan ju aldrig vara en kampanj som löser det, säger hon.

Inte heller hos Kronans Droghandel faller myndigheternas idé om att de skulle ansvara för tryck och distribution av broschyren i god jord.

– Jag har svårt att se att vi kommer att trycka upp broschyren i en jätteupplaga och dela ut på våra apotek. Däremot kommer vi kanske skriva ut pdf-versionen på apoteken, säger Andreas Rosenlund, informationsdirektör på Kronans Droghandel.

Han menar att TLV kanske har satsat sina resurser på fel sak.

– Generellt sett är vi kritiska till hur generikasystemet fungerar idag och skulle hellre se att man la lite fokus på det. Själva systemet föder en hel del oönskade effekter både för patienterna och för tillgängligheten av läkemedel, säger han.

På liknande sätt går tongångarna hos Apotek Hjärtat, som redan har löst broschyrfrågan själv.

– Alla insatser för att förklara systemet med generiskt utbyte är ju välkomna och vi kommer att ta emot de 30 exemplar som vi får till varje apotek, men vi kommer inte att trycka upp ytterligare broschyrer eftersom vi sedan länge redan har en folder som i stort sett täcker det som står i den här broschyren, säger Jonas Mjöbäck, kommunikationschef på Apotek Hjärtat.

Även hos Hjärtat menar man att fokus istället borde ha lagts på grundproblemet.

– Det här informationsbehovet är en konsekvens av en modell som är komplicerad och som vi tycker kan förbättras. Generikautbytet i sig är komplicerat och vi är medvetna om att våra kunder inte alltid förstår det och vi får lägga väldigt mycket tid på att förklara det. Det handlar inte om broschyren eller inte utan det handlar om modellen, säger han.

Mest läst