Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nu startar kampanj om generiskt utbyte

Läkemedelsverkets och TLV:s informationskampanj om generiskt utbyte lanseras idag på Apoteks- och egenvårdsmässan i Kista.

I dag tisdagen den 3 september lanserar Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, sin informationskampanj om generiskt utbyte.

Informationsmaterialet som består av flera delar och riktar sig både till allmänheten, förskrivare och farmaceuter presenteras på de pågående Apoteks- och egenvårdsmässan i Kista.

Men allt material ligger också på myndigheternas webbplatser varifrån det är fritt att skriva ut och även trycka upp foldrar.

Materialet är framtaget i samråd med patientorganisationer, pensionärsföreningar, landstingen, Svenska Läkaresällskapet, apoteksaktörer, Apotekarsocieteten genom Läkemedelsakademin och Sveriges apoteksförening.

Informationen bygger på aktuella författningar och vägledningar, forskningsresultat och andra studier och rapporter samt intervjuer och underlag från Läkemedelsupplysningen, enligt myndigheterna.

Här kan du själv kolla in materialet:

Patientbroschyr

Informationsmaterial till apotekspersonal

Informationsmaterial till förskrivare

Andra läser