Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Gemensam tjänst för lagerstatus utvecklas

Snart kommer det att vara möjligt att med en sökning se på vilket apotek ett läkemedel finns – oavsett vilken kedja det finns på. En ny gemensam söktjänst för alla apotek utvecklas just nu.

Läkemedelsindustriföreningen, LIF, och Sveriges Apoteksförening kommer att samarbeta om att ta fram ett system för att kolla lagerstatus för läkemedel på samtliga av Läkemedelsverket godkända apotek i Sverige, även de små oberoende.

Senast inom ett år ska systemet finnas på plats och ska då kunna nås från webbplatserna Fass.se och Sverigesapoteksforening.se.

– Apoteken strävar alltid efter att ha rätt läkemedel i det lokala lagret. Idag direktexpedierar de därför runt 95 procent av alla recept. En samlad lagerstatusfunktion kommer att underlätta för apotekskunderna – också i de fem procent av fallen då det läkemedel man söker inte finns tillgängligt i lager, säger Johan Wallér, vd i Sveriges Apoteksförening. Det nya systemet kommer att öka servicen och blir ett bra komplement till de tjänster som olika apotek utvecklat under senare år.

Tanken är att en kund ska kunna gå in på någon av webbplatserna och fråga om tillgängligheten av ett läkemedel och då få svar på vart det finns, oavsett apoteksaktör.

Idag har de olika aktörerna utvecklat olika egna lagerstatustjänster för sina egna apotek, men många kunder har efterfrågat ett gemensamt system för att kunna hitta sitt läkemedel så enkelt och så nära som möjligt.

[Uppdaterad 2013-09-02 kl 17:32]

Andra läser