Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

FIP fokuserar på komplexa patienter

Årets FIP-kongress har startat och har i år som tema komplexa patienter och de utmaningar som de utgör för farmaceuter och andra professioner i vårdkedjan.

Kongressen hålls från den 31 augusti till den 5 september i Dublin, Irland.

Många föreläsningar kommer att kretsa kring farmaceuters befintliga och möjliga roll i omhändertagandet av komplexa patienter inom olika terapiområden. Metoder och arbetssätt från flera länder lyfts fram inom bland annat astma, cancer, nedsatt njurfunktion, antikoagulation och psykiatriska diagnoser.

Sveriges Farmaceuter är, sedan Apoteket AB lämnat, den enda svenska organisation som är medlem i FIP, som står för International Pharmaceutical Federation.

Men svenska farmaceuter har ändå ett ganska stort inflytande på världsfarmaciorganisationen. Sveriges Farmaceuters ordförande Thony Björk är omvald vice president i FIP och i år är dessutom Lars-Åke Söderlund, Apoteket AB, nominerad till posten som sekreterare i FIP:s sektion för öppenvårdsfarmaci, den klart största sektionen inom den internationella farmacifederationen. Det valet sker på onsdag.

Svensk Farmaci bevakar naturligtvis FIP-kongressen på plats. Läs mer om det i Svensk Farmaci nr 5-6/2013 och här på sajten.

Andra läser