Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vidareutbildade apotekare fick jobb – men inte i vården

Nu har apotekarna från Astra Zeneca som gick den nya utbildningen i klinisk farmaci presenterat sina projekt. De flesta har fått jobb – men inte inom klinisk farmaci.

Som Svensk Farmaci skrev i våras har Stockholms Läns Landsting (SLL) i samarbete med Lunds universitet och Trygghetsrådet under våren genomfört en utbildning i klinisk farmaci för apotekare som tidigare varit anställda av Astra Zeneca.

Under utbildningen, som avslutades i juni, har apotekarna utbildats i teoretiska moment, varvat med praktik på geriatriska kliniker i Stockholm.

Studenterna har även genomfört ett projektarbete på 15 högskolepoäng. Igår presenterades studenternas projektarbeten offentligt i Stockholm.

Evenemanget blev mycket välbesökt.

– Mitt intryck var att presentationerna höll en hög nivå. Den här satsningen visar på ett inspirerande sätt att en plötslig arbetslöshet kan ge möjligheter att byta bana, säger Clary Holtendal, professionsrådgivare på Sveriges Farmaceuter som lyssnade på presentationerna.

Enligt Tommy Eriksson, docent vid Lunds universitet och en av de ansvariga för kursen, har sju av de nio av apotekarna i dagsläget klart med nya jobb.

Men bara i ett fall handlar det om ett jobb med direkt inriktning mot klinisk farmaci. SLL har ännu inte anställt någon av apotekarna.

– Införandet av klinisk farmaci är en process som tar lång tid. I Region Skåne arbetar man med kvalitetsmåltal med koppling till antal läkemedelsgenomgångar, och i Skånemodellen ingår apotekare som en viktig kompetens. Några liknande incitament att anlita apotekare finns i nuläget inte i Stockholm, säger Tommy Eriksson.

– Men om SLL skulle fatta ett strategiskt beslut att skapa apotekartjänster ligger de här personerna förstås mycket bra till.

I ett av projekten studerades hur många i en grupp äldre som uppfyllde kriterierna för läkemedelsbehandling av förmaksflimmer.

När studenterna jämförde detta med hur många som verkligen fick antikoagulantia uppdagades en stor underbehandling, framför allt bland äldre kvinnor.

Andra läser