Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekens tillgång till läkemedel ska mätas

Apotekens lagerhållning av läkemedel har debatterats efter omregleringen. Snart kan alla svenska apotek komma att graderas utifrån sin tillgänglighet av läkemedel.

Läkemedelsverket driver sedan i våras två apoteksprojekt som ett led i den nationella läkemedelsstrategin, se artiklar länkade nedan.

Det ena går ut på att utveckla så kallade apoteksindikatorer. Med hjälp av offentligt tillgängliga mätvärden är det tänkt att allmänheten ska kunna jämföra apotekens kvalitet.

Tommy Westerlund, apotekare och docent i samhällsfarmaci, är projektledare på Läkemedelsverket.

– Tanken är att man ska kunna ta fram siffror för hur bra varje apotek är i olika avseenden, så att de kan jämföras med varandra, säger han.

Vid sidan av patientsäkerhet är det bland annat apotekens tillgänglighet av läkemedel som ska mätas.

– Många apotek måste beställa vissa läkemedel som inte finns i lager. Det kan ge väntetider som kan medföra både oro och rent praktiska besvär för kunden.

Enligt Tommy Westerlund är det viktigaste att indikatorerna är relevanta och lätta att mäta, helst i befintliga system.

Målet med första delen av projektet är att göra en kunskapsöversikt över vad som finns publicerat om kvalitetsindikatorer på apotek i andra länder, kompletterat med studiebesök i bland annat Nederländerna.

Sedan ska man välja ut ett antal tänkbara indikatorer och validera dem med hjälp av projektets samrådsgrupper.

– Vi är bara i början av processen än. När kvalitetsindikatorerna valts ut och validerats blir nästa steg att ge förslag på hur man praktiskt kan implementera ett indikatorsystem, säger Tommy Westerlund.

Läkemedelsverket har fram till den 20 juni 2014 på sig att lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Socialdepartementet.

Mest läst