Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Allt färre apoteksombud trots Apoteket AB:s åtagande

Efter omregleringen har apoteken blivit fler. Men samtidigt har antalet apoteksombud minskat med 12 procent. Detta trots att Apoteket AB i statens ägardirektiv ålagts att driva befintliga ombud vidare.

Sedan 2009, då omregleringen av apoteksmarknaden inleddes, har antalet apoteksombud som drivs av Apoteket AB minskat från 839 till 737. Det motsvarar en minskning med cirka 12 procent.

Det framgår av myndigheten Tillväxtanalys rapport ”Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2012” från tidigare i år.

Även innan omregleringen minskade antalet ombud, om än i långsammare takt. År 1999 fanns det 963 apoteksombud i landet.

Apoteksombud får bara förekomma på orter där det inte finns apotek.

Men att ombuden nu blir allt färre beror, möjligen med något undantag, inte på att apotek etablerats på orter där det tidigare bara funnits ett ombud.

Den vanligaste förklaringen är istället, enligt Tillväxtanalys, att butiker som varit ombud lagts ned och ingen velat ta över verksamheten. Detta är i sin tur kopplat till avfolkningen av glesbygden.

I samband med omregleringen beslutades att systemet med apoteksombud drivna av Apoteket AB skulle finnas kvar under en övergångsperiod på tre år.

Övergångsperioden förlängdes och enligt nuvarande ägaranvisningar ska Apoteket AB behålla sina befintliga apoteksombud till och med den 30 juni 2015.

Men med tanke på den kraftiga nedgången i antalet ombud kan man kanske ifrågasätta om Apoteket AB verkligen levt upp till den ägaranvisningen. Eva Fernvall är kommunikationsdirektör på Apoteket AB.

– Det är inte vi som har stängt, det är butikerna. Och i ett sådant fall kan vi förstås inte ha ombudet kvar, om det inte finns någon annan butik på orten. Vi har inte stängt något ombud på eget initiativ, säger hon.

Tillväxtanalys siffror bygger på statistik från Apoteket AB. Men även andra apoteksaktörer har idag möjlighet att öppna apoteksombud, eller åtminstone så kallade avhämtningsställen.

Det har dock inte skett i någon större omfattning. Apoteksgruppen är en av de aktörer som försökt i mindre skala.

– Apoteket AB är enligt avtal med staten ålagt att driva sina befintliga apoteksombud. Men det finns inget regelverk för nyetablering av apoteksombud enligt Apoteket AB:s modell. Det har blivit ett hinder för nya aktörer att etablera ombud, även om det finns möjlighet att driva så kallade avhämtningsställen. Vi har ställt en fråga om det här till Läkemedelsverket som också har ett pågående uppdrag att reda ut frågan, säger Birgitta Lange Sjöblom, kvalitetschef på Apoteksgruppen.

Apoteksgruppens fråga föranleddes av medieuppgifter tidigare i sommar, som gjorde gällande att Apoteket AB nyöppnat ett apoteksombud i värmländska Åmotfors efter en apoteksstängning.

– I ett sådant fall är vår uppfattning att en konkurrenssituation bör gälla, säger Birgitta Lange Sjöblom.

Andra läser