Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Personalkostnader skenar på verket

Läkemedelsverkets delårsrapport visar på betydligt större kostnader än samma period i fjol. ”Kostnader för personal och konsulter drar iväg”, säger en anställd.

Läkemedelsverket lämnade häromdagen sin delårsrapport för första halvåret 2013 till regeringen.

Där framgår att den totala personalkostnaden för verket ökat med nästan 44 miljoner kronor jämfört med fjolårets delårsredovisning.

Verksamhetens samlade kostnader har ökat med ungefär 50 miljoner kronor bara på ett år. Kostnaderna var första halvåret 390 miljoner kronor jämfört med 340 miljoner första halvåret i fjol.

Styrelsen beslutade om Läkemedelsverkets budget i februari i år. Enligt beslutet skulle kostnaderna för 2013 stanna vid 694 miljoner kronor.

Men i juni var kostnadsprognosen för helåret uppe i 739 miljoner kronor.

– Kostnader för personal och konsulter drar iväg, säger en anställd på Läkemedelsverket till Svensk Farmaci.

De kraftigt ökade personalkostnaderna bottnar enligt rapporten i att 54 årsarbetare, mätt som årsarbetskraft, rekryterats.

Snittet av antalet årsarbetare under de senaste 12 månaderna är 680 jämfört med 626 i juni 2012. Som en följd av detta har semesterlöneskulden ökat och påverkar resultatet vid halvåret med 26,7 miljoner kronor, jämfört med 23,5 miljoner i fjol.

De många rekryteringarna beror enligt Läkemedelsverket ”dels på att verket fått utökade uppdrag och har dels varit nödvändiga för att upprätthålla krav på god arbetsmiljö och för att hantera utredningar inom utsatt tid.”

“Många av de nyrekryterade är experter inom sina områden och därför dyra rekryteringar”, enligt delårsrapporten.

Läkemedelsverket har även ”valt att anställa personer istället för att anlita konsulter inom områden där man ser att behovet är långvarigt”, bland annat inom IT, enligt rapporten.

Men trots detta har konsultkostnaderna ökat till 32,7 miljoner kronor för första halvåret jämfört med 29,2 miljoner första halvåret i fjol.

Svensk Farmaci har sökt Enrique Arias, förvaltningsdirektör på Läkemedelsverket, för en kommentar till rapporten.

Läs delårsrapporten här.

Andra läser