Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedelsutredning i hamn

Apotekaren Eva Andersson, statens utredare av läkemedelsförsörjningen i kristid, är färdig med sitt slutbetänkande.

Utredningen tillsattes i december 2011 och fick tilläggsdirektiv i februari i år.

Uppdraget har varit att ta fram kunskapsunderlag om hur ansvaret mellan kommun, landsting och stat bör fördelas för att säkra tillgång till läkemedel och sjukvårdsmaterial i kristid.

Dessutom skulle utredningen se över finansieringen av antivirala läkemedel som beredskapslagras av Socialstyrelsen.

Enligt utredningen finns flera brister i dagsläget inom området:

– Landstingen har ett långtgående ansvar för tillgången till läkemedel, men det statliga ansvaret för när man ska stödja landstingens beredskap är otydligt.

– En tydlig överblick av landstingens tillgång till läkemedel saknas.

– Nuvarande apoteksaktörer har inga beredskapsuppgifter eller ansvar för läkemedel försörjning på samma sätt som Apoteket AB hade tidigare via avtal

Några av utredningens förslag är att:

– Det statliga huvudansvaret bör förtydligas i lagen.

– En process för att ta fram en gemensam ambitionsnivå bör inledas, och tillämpas av en nyskapad nämnd på Socialstyrelsen.

– Ett system som ger möjlighet till överblick av tillgången till läkemedel bör tas fram.

Andra läser