Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Glesbygdsstöd och höjning av marginal snart på plats

TLV slutför inom kort glesbygdsstödet, den temporära höjningen av generikatian och ett nytt informationsmaterial om generikasystemet.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) apoteksavdelning har fullt upp efter sommaren. Bland annat håller man på att lägga sista handen vid förslaget till stödsystem för apotek i glesbygd.

– Remissinstanserna har i stort sett varit nöjda med upplägget. Det blir inga större förändringar av vårt ursprungsförslag, säger Inger Erlandsson, chef för apoteksavdelningen.

Läs om utformningen av glesbygdsstödet i denna artikel.

Reglerna kommer att träda i kraft från den 1 oktober.

– Stödet är utformat så att företagen söker för föregående år. Därför är det det är ingen brådska för företagen, först i början av nästa år kan man börja söka för 2013, säger Inger Erlandsson.

Från samma datum, den 1 oktober, kommer TLV:s temporära höjning av handelsmarginalen att börja gälla.

”Generikatian” höjs som kompensation för TLV:s tidigare felaktigt låga utbetalningar till apoteken.

– Nivån blir nu istället 13 kronor fram tills årsskiftet 2014/15, säger Inger Erlandsson.

Som Svensk Farmaci skrev i våras håller TLV också på att ta fram ett omfattande informationsmaterial om generikasystemet.

– Vi vill dels nå apotekspersonal och förskrivare, men har också tagit fram en särskild folder som kan delas ut till patienter. Vi kommer att presentera det här vid mässan Apotek och Egenvård i september, säger Inger Erlandsson.

Andra läser