Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Studie av samtal på apotek senareläggs

Läkemedelsverket har i samråd med Socialdepartementet beslutat att vänta med den planerade pilotstudien av strukturerade läkemedelssamtal på apotek.

Läkemedelsverket fick i höstas två uppdrag med koppling till apotek inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin: att utvärdera läkarremitterade strukturerade läkemedelssamtal på apotek och att utveckla apoteksindikatorer.

Projektledarna har bråda dagar, projektet strukturerade läkemedelssamtal ska delredovisas senast den 27 september i år och slutrapporteras senast den 15 december 2014. Indikator-projektet ska redovisas i juni 2014.

– Det blir lite svettigt att hinna i tid. Arbetet måste vara klart redan två månader innan deadline om vi ska hinna med Läkemedelsverkets kvalitetskontroller, säger Cecilia Bernsten, projektledare för uppdragen på Läkemedelsverket.

På grund av tidsbristen har Cecilia Bernsten och hennes kollegor i samråd med Socialdepartementet bestämt sig för att vänta med den pilotstudie av strukturerade läkemedelssamtal på en mindre grupp patienter som från början var planerad att genomföras till våren.

– Vi vill inte göra pilotstudien för tidigt utan vänta tills vi har mer kött på benen och kan designa den så att vi får ut så mycket relevant information som möjligt. Kanske måste studien göras med en speciell patientgrupp eller så tar vi ett läkemedel i taget, det får vi se, säger Cecilia Bernsten.

Mest läst