Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Olika syn på domstolsutslag

Efter gårdagens dom tycker SLL att rättsläget klarnat om de omdiskuterade rabattavtalen. Apoteksbranschen håller inte med utan inväntar ett domstolsärende som man anser viktigare i Skåne.

Igår avgjorde Kammarrätten ett principiellt viktigt ärende som stod mellan Stockholms läns landsting, SLL, och läkemedelsföretaget Abbott, som nu bytt namn till Abbvie.

Domstolen anser i sitt utslag att avtalet mellan SLL med MSD, som ger landstinget återbäring på försäljning av TNF-alfa-hämmaren Simponi, inte omfattas av Lagen om offentlig upphandling.

Landstinget genomför ingen ”anskaffning i den mening som avses i det upphandlingsrättsliga regelverket”, enligt domslutet. Därför kritiseras inte avtalet.

– Jag tycker det är bra att rättsläget har klarnat och att vi ges en möjlighet att ge en mer kostnadseffektiv vård till människor med reumatiska ledsjukdomar. Vi nu har stöd av såväl Kammarrätterna i Stockholm och Göteborg som Konkurrensverket, kommenterar Magnus Thyberg, chef för läkemedelsenheten på SLL, i nyhetsbrevet Läkemedelsmarknaden.

Apoteksföretagen har enligt dagens lagstiftning prisförhandlingsrätt gentemot tillverkarna och möjlighet att välja vilket fabrikat som ska expedieras inom segmentet originallläkemedel/parallellimport.

Men detta val sätts ur spel om förskrivare, efter uppmaning från landstingen, ”kryssar” på recepten, vilket hindrar byte på apotek.

Avtalen kan därför göra att apoteken förlorar pengar.

Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening, gör en helt annan tolkning av gårdagens dom än Magnus Thyberg.

– Rättsläget är långt ifrån klart. Ett viktigare domstolsärende än det här ligger hos Förvaltningsrätten i Malmö. Där står TLV mot Region Skåne och rätten ska inte titta på upphandlingsfrågan utan vem som har rätt att förhandla, säger han.

– Det är mycket rörigt på det här området, och landstingen försöker hitta vägar runt systemet. Lagstiftaren borde ta en funderare på vad man egentligen vill, och gärna gå tillbaka och titta på vilken intention som funnits bakom lagstiftningen, säger Johan Wallér.

Mest läst