Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedelsverkets styrelse försvinner

Läkemedelsverkets styrelse avskaffas i sommar, vilket ökar generaldirektörens befogenheter.

Myndigheten ska istället från den 17 juli ledas av generaldirektören Christina Åkerman med stöd av ett så kallat insynsråd. Det är den vanligaste styrformen för myndigheter som sorterar under Socialdepartementet.

Den 13 juni fattade regeringen beslutet. Förändringen innebär att generaldirektören från den 17 juli är behörig att fatta alla beslut på Läkemedelsverket som inte delegerats till någon annan.

Generaldirektören kommer nu ensam att rapportera till Socialdepartementet, vilket innebär ett större ansvar, men också ger ”förutsättningar för en effektivare myndighet med kortare handläggningstider” enligt intern information.

Insynsrådet ska som namnet antyder utöva insyn i verksamheten, och ge generaldirektören råd.

Under ledning av chefsjuristen Joakim Brandberg ska nu en snabb översyn av verkets delegations- och arbetsordningar genomföras, för att anpassa dem till den nya styrelseformen.

Joakim Brandberg, varför görs denna förändring?

– Frågan bör egentligen ställas till regeringen men det framstår som en trend att gå över till denna styrelseform, särskilt när det gäller myndigheterna under Socialdepartementet. Det är nu den gängse styrelseformen. Man kan se det som ett utslag av ett utökat förtroende för Läkemedelsverket och det förändringsarbete som pågått sedan styrelsen infördes 2008, säger Joakim Brandberg.

Vilka är fördelarna?

– Det ger möjligheter till snabbare beslutsprocesser där insynsrådet också garanterar en transparens. Max tio externa personer lär komma att ingå i rådet, och de utses av regeringen. En formell skillnad mot tidigare är att insynsrådet bara är rådgivande, medan en styrelse har det fulla besluts- och budgetansvaret.

I slutet av februari i år hoppade Mats Larson av sitt uppdrag som styrelseordförande för Läkemedelsverket.

Mest läst