Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Inga personalenkäter

De löpande, mindre medarbetarundersökningar som gjordes på Läkemedelsverket i fjol har slopats. Och höstens planerade större personalenkät har skjutits fram i tiden – till våren 2014.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare har Läkemedelsverkets medarbetarundersökningar de senaste åren visat ett begränsat förtroende för verksledningen.

På initiativ från den tidigare HR-chefen på Läkemedelsverket, Eva-Britt Örtegren, genomfördes i fjol tre mindre medarbetarundersökningar, så kallade temperaturmätare, genom elektroniska enkäter.

Syftet var att löpande följa verkets förändringsarbete.

Men tidigare i år fick personalen beskedet att det inte blir några sådana enkäter i år, eftersom en stor medarbetarundersökning var planerad till hösten 2013.

Men nu har även den större medarbetarundersökningen skjutits framåt i tiden – till våren 2014. Det meddelades på ett chefsmöte nyligen.

I år blir det med andra ord ingen medarbetarundersökning alls på LV.

Thomas Ekvall är HR-chef på Läkemedelsverket sedan cirka tre månader.

– I en medarbetarundersökning är det en sak att fylla i formuläret, men det stora och krävande är efterarbetet. I år satsar vi både på arbetsmiljöutbildning för chefer och ledarutvecklingsinsatser för alla chefer från lednings- till gruppchefsnivå. Dessutom gör vi en så kallad 360-analys av chefsarbetet. Att lägga en stor medarbetarundersökning ovanpå detta blir för mycket, vi vill inte ta livet av våra chefer, säger han.

– Det kan också lätt uppstå en viss enkättrötthet. På andra större arbetsplatser är det vanligt att man gör medarbetarundersökningar vartannat år.

Läkemedelsverkets ledning har fått kritik i tidigare medarbetarundersökningar, kritik som läckt till media. Har slopandet av personalenkäter i år ingen koppling till detta?

– Nej, absolut inte, säger Thomas Ekvall.

Andra läser