Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Inga fel i dospåsarna”

Svensk Dos är nu uppe i normal produktionstakt efter problemen under nationaldagshelgen, men leveranserna släpar fortfarande efter. ”I allt väsentligt kan vi leverera så patienten har sina läkemedel innan första dosdag”, meddelar bolaget.

Svensk Dos problem att leverera dosläkemedel i Region Skåne bottnade, enligt styrelseordförande Per Manell, framför allt i ett akut problem som uppstod i dosfabriken i Uppsala under nationaldagshelgen.

– Vi satte in resurser och nu är produktionstakten den normala. Men felet gjorde att leveranser nu släpar efter, en puckel uppstod som vi betar av successivt. I allt väsentligt kan vi ändå leverera så patienten har sina läkemedel innan första dosdag. Nästa vecka räknar vi med att vi är ikapp och leveransproblemen är åtgärdade, säger han.

Per Manell utlovar också bättre information till utlämningsställena.

– Det är viktigt att patienterna och deras ombud får korrekt information kring leveranserna.

Han pekar också på att ett brev från regionen till regionens doskunder om bytet av dosleverantör har misstolkats.

– Där stod att Ica gällde som utlämningsställe från den 3 juni. Många tolkade det som att de behövde hämta läkemedel den dagen och stormade in på Ica för att hämta mediciner.

Per Manell poängterar att problemen primärt utgörs av försenade leveranser, inte fel i själva dosdispenseringen.

– Såvitt vi känner till handlar det om att man inte fått läkemedlen när man brukat få dem, någon information om fel i dosremsorna har inte nått oss.

Som Svensk Farmaci skrev igår har Stefan Segerman, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Landskrona kommun, uppmanat Svensk Dos att lämna in en Lex Maria-anmälan.

Kommer ni att göra det?

– Vi får titta på det. Om det är motiverat så ska vi absolut göra det, säger Per Manell.

Mest läst