Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Patientsäkerhet en fråga om liv och död”

Sveriges Farmaceuters förbundsdirektör Kristina Niemi, med många års erfarenhet av dosverksamhet, är mycket oroad över att patientsäkerheten nu tycks äventyras på många håll i Skåne efter bytet av dosleverantör.

Svensk Farmaci rapporterade tidigare idag om att många patienter i Skåne blivit utan eller fått fel dosläkemedel efter landstingets övergång till den nya leverantören Svensk Dos AB.

Sveriges Farmaceuters förbundsdirektör Kristina Niemi har många års erfarenhet av dosverksamhet inom Apoteket AB.

– Det är kanske inte rätt läge att vara efterklok redan nu, och för patienternas skull vi får verkligen hoppas att de akuta problemen löser sig. Men visst kan man ifrågasätta klokskapen i att konkurrensutsätta dos genom upphandling på det sätt som gjorts med snäva tidsramar. Patientsäkerheten får inte äventyras, men så verkar vara fallet just nu, säger hon.

– Dosverksamheten är mycket komplex och ställer stora krav på kvalitet i alla led. Det får inte bara betraktas som ren logistik. Verksamheten handlar om individuell receptexpedition vid varje enskilt tillfälle. Läkemedel dosförpackas och expedieras oftast till samhällets mest utsatta patientgrupper, de äldre, multisjuka. De har många läkemedel och har svårt att själva hantera sina läkemedel.

– Våra medlemmar gör ett fantastiskt arbete med att försöka reda upp de problem som uppstår, men det måste finnas en fungerande struktur med datasystem, kalibrerade dosmaskiner, leveranser med mera för att allt ska fungera riskfritt. Det är mycket bekymmersamt när patientsäkerheten äventyras och det finns all anledning att noga följa detta, säger Kristina Niemi.

– Patientsäkerheten handlar inte om kronor och ören, utan om liv och död.

Mest läst