Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Enklare skicka läkemedel mellan apotek

Läkemedelsverket, LV, vill göra det enklare att skicka läkemedel mellan apotek i akutsituationer.

Därför föreslås alla öppenvårdsapotek få möjlighet att skicka läkemedel till andra öppenvårdsapotek i akutsituationer, inom ramen för detaljhandelstillståndet. Idag krävs att man anmält till LV att man bedriver distanshandel.

Nya föreskrifter som öppnar för denna förändring har nu gått ut på remiss. Beslut förväntas i augusti i år.

Den nya regeln syftar till att förenkla i situationer där en patient har ett akut behov av ett läkemedel, men apoteket (apoteket A) dit patienten kommit inte har det inne.

Själva expeditionen ska då kunna ske på ett annat apotek, apotek B. Läkemedlet levereras sedan till apotek A som utgör avhämtningsställe.

Idag har 176 öppenvårdsapotek anmält till Läkemedelsverket att de bedriver distanshandel. Regelverket kring dessa transporter är ganska krångligt, bland annat krävs skriftliga avtal med transportör, validerade transportbetingelser med mera.

– Det nya förslaget är ett välkommet steg mot ökad tillgänglighet och patientsäkerhet, säger Clary Holtendal, professionsrådgivare på Sveriges Farmaceuter med stor erfarenhet från apoteksarbete.

Andra läser