Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteksförening söker starkare band till granne

Sveriges Apoteksförening vill utöka samarbetet med Apotekarsocieteten (APS) och utesluter inte ett framtida samgående. Men ledningen och styrelsen för APS, som sedan länge breddat sig mot yrkesgrupper utanför apotekssektorn, avvisar idén om en fusion.

Sveriges Apoteksförening och Apotekarsocieteten har under en period fört diskussioner på vd-nivån om ett utökat samarbete.

– Vi är goda grannar och funderar på vilket sätt som vi kan gå hand i hand eller inte. Min bedömning just nu är att vi till stor del driver samma frågor och har samma målsättningar. Då är det ju också rimligt att vi går hand i hand. Om det sedan blir en konkret sammanslagning är en annan fråga. Men det vore inte helt ologiskt, i Danmark, Finland och Norge är det Apotekarsocietetens ungefärliga motsvarigheter som också är branschföreningar, säger Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening.

Hur konkreta är planerna på ett samgående?

– Vi har nu rett ut hur landet ligger, och tycker nu att det är dags att börja göra saker tillsammans. Sedan får vi se hur långt det leder, säger Johan Wallér.

Vad tror du att din styrelse anser om ett samgående?

– Jag vet att de är positiva.

Apotekarsocieteten har en omvittnat god ekonomi. Finns det ekonomiska incitament bakom Apoteksföreningens intresse?

– Detta är överhuvudtaget inte en ekonomisk fråga för någon part, vi har båda en finansiering för vår verksamhet. Samtalen handlar om en ambition att stärka farmacin i Sverige, säger Johan Wallér.

Eva Sjökvist Saers, styrelseordförande för Apotekarsocieteten, talar hellre om ökat samarbete än ett högst eventuellt samgående.

– Vi vill absolut hitta fler samarbeten med apoteksföreningen, som ju är vår hyresgäst, och det är naturligt att vi har en dialog. Men vi har olika medlemsstruktur och driver lite olika frågor. De är en branschorganisation i en nisch, vi en medlemsorganisation med större bredd.

Finns det på kartan att Apotekarsocieteten och Sveriges Apoteksföreningen går ihop i närtid?

– Jag tror det är viktigt att det finns flera organisationer som kan driva angränsande frågor inom läkemedelsområdet. Det finns en styrka i att vara flera, säger Eva Sjökvist Saers.

Andreas Furängen är vd för Apotekarsocieteten.

– Vi har sedan decennier breddat organisationens medlemsbas i riktning mot andra verksamhetsområden inom läkemedelssektorn än apotek. Ett utökat samarbete med olika aktörer, exempelvis apoteksföreningen, ser vi positivt på, säger han.

Andra läser