Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

LV får bottenbetyg för sin ekonomihantering

Läkemedelsverket får ett bottenbetyg för sin ekonomihantering i en rapport från Ekonomistyrningsverket. Det resulterar i att Läkemedelsverket nu rapporteras till regeringen, något som inte verkar bekymra den ansvarige ekonomichefen.

Ekonomistyrningsverket är regeringens organ för att hålla koll på att de svenska myndigheterna sköter sin ekonomi och hur de använder de skattemedel de förfogar över. En viktig demokratisk funktion, med andra ord.

– Vår uppgift är att upprätthålla en bra kvalitet i statens bokföring, säger Tomas Kjerf, utredare på Ekonomistyrningsverket.

Ekonomistyrningsverket gör varje år en ekonomiadministrativ värdering över hur väl Sveriges myndigheter sköter sina ekonomiska åtaganden enligt gällande lagar och regler.

För 2012 granskade de 199 myndigheter och Läkemedelsverket får i den granskningen ett bottenbetyg tillsammans med tre andra myndigheter.

– Ju fler regler som myndigheten bryter mot desto lägre blir värdet. Detta handlar ju om hur de sköter sin administration, säger Tomas Kjerf.

I Läkemedelsverkets fall får de anmärkningar på fyra av 14 tillämpliga punkter. För det får de det absolut lägsta betyget; C.

Kritiken handlar om att Läkemedelsverket inte har stämt av sina avgifter eller levererat in uppgifter om sina inkomster till Ekonomistyrningsverket. Läkemedelsverket har inte heller haft ordning i sin bokföring eller lämnat in sina utgiftsprognoser till regeringen.

Men Ambjörn Lindqvist, Läkemedelsverkets tillförordnade ekonomichef, verkar inte ta kritiken så allvarligt.

– Jag tänker inte säga om jag tycker att det är allvarligt eller inte. Men titta på punkterna och fundera på vilken effekt de har på verksamheten, säger han.

Enligt Ekonomistyrningsverkets rutiner ska de rapportera alla myndigheter som får betyget C till regeringen, vilket de nu också kommer att göra med Läkemedelsverket. Ett faktum som ekonomichefen Ambjörn Lindqvist väljer att snarast raljera lite över.

– Vi kommer att lämna en förklaring till dem och jag tror inte att de kommer med ett gigantiskt åtgärdsprogram, säger han.

Men årets bottennotering är inte första gången Läkemedelsverket får en anmärkning av Ekonomistyrningsverket. Istället är det slutet på ett flera års långt ras i den ekonomiadministrativa värderingen, eller EA-värderingen som Ambjörn Lindqvist kallar den.

Under åren 2008 och 2009 fick Läkemedelsverket högsta betyg AA varefter det har blivit allt sämre åren 2010 och 2011 för att sluta i ett C 2012.

– Ja, det har minskat, medger Ambjörn Lindqvist.

Men varför Läkemedelsverket inte har gjort något åt denna nedåtgående trend kan han inte svara på. Istället gör han en något märklig jämförelse.

– Det som man kan titta på också i förhållande till det här är Statskontorets rapport från 2008 som kraftigt kritiserade Läkemedelsverkets interna ekonomiska styrning och uppföljning. Det året fick man EA-värderingen AA, så får du själv göra en värdering över hur du tolkar den överensstämmelsen, säger han.

Menar du att Ekonomistyrningsverkets betyg inte säger så mycket?

– Det säger jag inte.

Men tycker du inte att ni som tillsynsmyndighet själva bör följa de lagar och regler ni är ålagda att följa?

– Jo absolut.

Men varför gör ni inte det?

– Det står i brevet.

Ambjörn Lindqvist ville inte låta sig intervjuas innan han skickat över ett brev som han nu hänvisar till. I det står det att bristerna beror på personalförändringar, felaktiga konton, att Ekonomistyrningsverket antagligen skickat ett mejl fel samt otydlig kommunikation inom ekonomienheten. Och han fortsätter att hänvisa till dokumentet.

Hur ska ni göra för att förbättra ert betyg?

– Det står i underlaget som du har fått.

Kan du inte förklara istället?

– Du är ju journalist du borde vara ganska bevandrad i sånt där.

Jodå, men det brukar inte bli så bra att direktcitera myndighetdokument i journalistiska texter.

– Nej, men det är inte min sak att göra ditt jobb.

Så därför publiceras både Ambjörn Lindqvists plan för att förbättra betyget:
”För att förhindra att detta uppkommer i framtiden ska rutiner och kontrollåtgärd för att genomföra avgiftssamråd utarbetas inom enheten. Genomgång av de ekonomiadministrativa frågorna kommer att ske för att säkerställa att samtliga områden bereds i enlighet med fastställda regler och beslut.”

Och en journalistisk översättning:
Vissa saker hade vi ingen aning om och vi ska se till att ha bättre koll i framtiden.

För Ambjörn Lindqvist och Läkemedelsverket är det väl bara att hoppas att regeringen nöjer sig med den förklaringen.

Andra läser