Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Uppsägning från Astra Zeneca gav ny karriärväg

Tio apotekare som jobbade inom Astra Zenecas forskning i Södertälje har under våren gått en skräddarsydd utbildning i klinisk farmaci. I juni tar de examen.

I samarbete med Lunds universitet, Stockholms läns landsting och Trygghetsrådet har tio apotekare som jobbade på Astra Zenecas nedlagda forskningsanläggningar i Södertälje fått en helt ny karriärväg.

Under vintern och våren har de gått en specialgjord utbildning i klinisk farmaci som består av 12 högskolepoäng klinisk farmaci och farmakoterapi och 15 högskolepoäng projektarbete.

De tio kom från helt olika avdelningar inom Astra Zeneca där vissa jobbade med toxikologi, några var på regulatory affairs, andra jobbade med kliniska studier, några med farmaceutisk utveckling och ytterligare andra med farmakokinetik.

Men alla nappade de på erbjudandet om att utbilda sig vidare mot sjukvården.

– Nu är vi placerade på fem olika sjukhus, framför allt på geriatriska avdelningar, säger Anna-Carin Sköld, en av de tio apotekarna.

Det handlar mycket om läkemedelsgenomgångar nu eftersom många av projekten utgår ifrån fynd som de gör vid läkemedelsgenomgångarna.

– Projekten handlar om hur förskrivarna tar hänsyn till njurfunktionen hos de äldre patienterna, eller hur väl förskrivningen av antikoagulantia vid förmaksflimmer följer riktlinjerna och vilka läkemedelsrelaterade problem som faktiskt hittas vid genomgångarna, men också hur patienter och distriktsläkare uppfattar den utskrivningsinformation som alla patienter ska få när de skrivs ut från sjukhus, säger Anna-Carin Sköld.

Den 19 juni är det examen då projekten ska redovisas för kursledning och sedan kommer de att göra en offentlig redovisning av sina resultat i mitten av augusti.

Lär mer:
Trögt att få igång klinisk farmaci i Stockholm

Andra läser