Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteken kan ersättas för förlorade miljoner

Apoteken har förlorat 189 miljoner kronor sedan 2009 på grund av felaktiga marginaler på vissa generika. För att kompensera för detta föreslår nu TLV en temporär höjning av marginalen för generika.

– Det är inte mer än rätt. Det här är inga extrapengar till apoteken utan det är pengar som har saknats och som ska tillbaka, säger Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, skriver i ett förslag, som nu gått ut på remiss, att handelsmarginalen för generiska läkemedel och utbytbara läkemedel med generisk konkurrens temporärt kan höjas från 10 kronor per förpackning till 13 kronor per förpackning. Höjningen ska, enligt förslaget, gälla under tiden mellan oktober 2013 och december 2014.

Anledningen till det något ovanliga förslaget är att apoteken sedan november 2009 har haft för låga marginaler på vissa generiska läkemedel. Något som resulterade i att landsting och patienter under den aktuella tiden har betalat för lite för dessa läkemedel. Felet upptäcktes i april förra året och nu kommer alltså ett förslag till lösning där priserna temporärt höjs för landsting och patienter.

– Det blir inte en ersättning till varje apotek krona för krona, men det är så nära man kan komma med en rimlig insats från alla inblandade, säger Sofia Eintrei, jurist på TLV.

Myndigheten har i sin utredning uteslutit möjligheten att spåra alla expeditioner med den felaktiga ersättningen och att ge en kompensation i form av en klumpsumma till varje apotek.

– Ja, i så fall skulle man också behöva spåra ner på patientnivå och enskilda patienter skulle behöva betala ett tilläggsbelopp för läkemedel som de köpte för x antal år sedan, säger Sofia Eintrei.

När felet upptäcktes, för ett år sedan, gick myndigheten ut med information om att apoteken inte fick någon ersättning retroaktivt. Men förslaget att nu ändå kompensera för felet ska inte ses som en kursändring, enligt Inger Erlandsson, chef på apoteksavdelningen på TLV.

– Nej, just då gjorde vi inga utbetalningar eftersom det inte var klart hur vi skulle hantera det, det var ju en rätt komplex fråga. Nu har vi ett förslag, säger hon.

På Sveriges Apoteksförening är man framför allt nöjd med att pengarna föreslås betalas tillbaka till apoteken.

– TLV har gjort ett fel och nu åtgärdar man det. Vår bedömning är att det sätt som TLV föreslår förmodligen är det enda möjliga sättet att göra det på. Det kanske inte är hundraprocentigt optimalt, men vi är ändå tillfreds med att man åtgärdar felet, säger Johan Wallér.

Remisstiden på förslaget går ut den 11 juni.

Andra läser