Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Konkurrensverket ger apoteksaffärerna OK

Både Kronans Droghandels köp av Medstop och Apotek Hjärtats köp av Vårdapoteket får tummen upp av Konkurrensverket.

Konkurrensverket ser ingen anledning att lägga sig i de båda stora nyligen offentliggjorda apoteksaffärerna mellan Kronans Droghandel och Medstop samt mellan Apotek Hjärtat och Vårdapoteket utan lämnar dem utan åtgärd.

Den koncentration av marknaden som affärerna innebär anses inte vara skadlig för konkurrensen.

– Alla förvärv koncentrerar ju marknaden, men sedan beror det ju på vilket kvarvarande konkurrenstryck som finns. Generellt gäller det ju att om man ska stoppa en koncentration så ska det ju påtagligt hämma konkurrensen och det gör inte de här affärerna, säger konkurrensrådet Maria Ulfvensjö Baltatzis på Konkurrensverket.

Kronans Droghandel med sina 222 apotek får med Medstops 65 apotek totalt 287 apotek i och med affären.

På samma sätt växer Apotek Hjärtats 276 apotek till 303 med Vårdapotekets 27 öppenvårdsapotek.

Konkurrensverket konstaterar att Apoteket AB även efter de båda affärerna kommer att vara den största aktören på marknaden med sina 370 apotek. Något som har betydelse för verkets bedömning.

– Det är ju en stor och stark konkurrent, det kan man säga. Sedan är det ju så att man inte måste bli störst för att en koncentration skulle kunna bli skadlig. Det vi ska bedöma är om en koncentration påtagligt hämmar konkurrensen och då ska vi särskilt bedöma om man får eller förstärker en dominerande ställning, säger Maria Ulfvensjö Baltatzis.

I takt med att apoteksaktörerna slukar varandra kommer det dock bli allt svårare att få Konkurrensverkets välsignelse, berättar hon.

– Om det till exempel blir väldigt få spelare kvar kan man behöva gå in och titta på om de kommer att få möjlighet att läsa av varandras strategier och liknande. Men i det här fallet är vi inte framme vid en så koncentrerad marknad att det har funnits anledning att titta på det, säger hon.

Apoteket Hjärtat framför även att köpet av Vårdapoteket skulle kunna underlätta möjligheterna för dem att utveckla sin distributionsverksamhet, men det är inget som Konkurrensverket har tagit hänsyn till.

– Själva distributionen är ju mer koncentrerad än apoteksledet så i den meningen kan man säga att det kan finnas fördelar av att det blir fler som får möjlighet att sköta distribution. Argumentet har framförts av en av apoteksaktörerna och jag säger inte emot det, så skulle det kunna vara, men vi har inte haft anledning att titta på det, säger Maria Ulfvensjö Baltatzis.

Mest läst