Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Antibiotikaresistenta bakterier i vattnet

Antibiotikaresistenta bakterier finns spridda i det svenska grundvattnet. I 27 av 98 råvattenprov hittade Livsmedelsverket ESBL-bildande E. coli, enligt en ny studie.

Sverige har länge varit förskonat ifrån fritt cirkulerande antibiotikaresistenta bakterier, men inte längre.

I en studie av fem vattenverk där 98 prover på råvattnet togs 2012 fanns det ESBL-bildande E. coli-bakterier i 27 prover. Det visar en studie som genomförts av Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Tarmbakterier som bildar enzymet ESBL är ett av de allvarligaste globala folkhälsoproblemen eftersom ESBL gör bakterierna motståndskraftiga, resistenta, mot de viktiga antibiotikatyperna penicillin och cefalosporin.

– Fynden visar att dessa antibiotikaresistenta bakterier finns i vår miljö. Spridning av antibiotikaresistenta bakterier bland människor och djur och i miljön kan göra det svårt att hitta effektiva behandlingar för sjuka människor, säger Mats Lindblad, mikrobiolog vid Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

Råvatten är det vatten som ska bli dricksvatten och kan komma från sjöar och vattendrag eller från grundvatten som finns i marken eller i sprickzoner i berg. De flesta fynden av ESBL-bildande E. coli gjordes i två av de fem vattenverken.

– De antibiotikaresistenta bakterierna i råvatten är till viss del av samma slag som tidigare hittats hos framför allt människa men även hos livsmedelsproducerande djur och i livsmedel. Men vi behöver mer kunskap om var bakterierna i råvattnet kommer från för att förstå hur de sprids i samhället, säger Mats Lindblad.

Råvatten renas sedan i vattenverken så att bakterierna dör och inte finns i dricksvattnet.

Andra läser